Informasjon

Inflammasjon

Eksempler på inflammasjon

Eksempel på inflammasjon
Eksempel på inflammasjon

Et godt eksempel på inflammasjon ser vi etter å ha fått et sår. I et sår vil det alltid være små fremmedlegemer, og kroppen skaper en inflammasjon for å rense opp. En rekke kjemiske stoffer frigjøres for å fjerne fremmedlegemer, bakterier og virus. Enkelte stoffer virker direkte ved å drepe fremmedlegemene, mens andre gjør at blodtilførselen til området øker slik at hvite blodceller strømmer til. De hvite blodcellene vil effektivt drepe de fleste bakterier og virus. Alt dette er en del av det vi kaller en inflammatorisk reaksjon. Det synlige resultatet blir rødhet, hevelse, varme, smerte og eventuelt redusert bevegelse i området.

Inflammasjon kan også oppstå uten at det er bakterier eller virus til stede, for eksempel ved slitasje, irritasjon av vev, overbelastning, allergi og skader. Senebetennelser, slagskader og forbrenninger er eksempler på dette.

Forrige side Neste side