Informasjon

Inflammasjon

Autoimmune sykdommer

Ved enkelte sykdommer vil kroppens immunsystem starte en inflammatorisk reaksjon uten at det er fremmedlegemer til stede. Immunsystemet feiltolker og starter å produsere antistoffer mot kroppens eget vev, en såkalt autoimmun reaksjon. Resultatet blir inflammatoriske sykdommer som leddgikt (revmatoid artritt), systemisk lupus erytematosus, Sjögrens syndrom, ulike nyre- og tarmsykdommer og sykdom i skjoldkjertelen (tyreoiditt).

I tillegg finnes det endel tilstander der kroppen starter en inflammasjon som er kraftigere enn det som er gunstig. Dette kan for eksempel være tilheling av enkelte skader, og resultatet blir at tilhelingen tar atskillig lengre tid enn det ellers ville gjort.

Forrige side Neste side