Informasjon

Inflammasjon

Behandling av inflammasjon

I de tilfellene der inflammasjon virker skadelig på kroppen, for eksempel leddgikt, ønsker man ofte å dempe inflammasjonen med medisiner. Det finnes en rekke ulike medisiner som kan brukes til dette, og vi kaller dem antiinflammatoriske. De vanligste typene antiinflammatoriske medisiner er NSAIDs (non-steroidal antiinflammatory drugs, for eksempel Brexidol®, Brufen®, Orudis® og Naprosyn®) og kortikosteroider (for eksempel Prednison® og Cortison®). I tillegg finnes det en rekke andre antiinflammatoriske midler som kun kan brukes ved noen av sykdommene.

Ved bakterieinfeksjoner brukes antibiotika.

Forrige side Neste side