Informasjon

Inflammasjon

Inflammasjon er kroppens beskyttende reaksjon på sykdomsfremkallende stoffer der målet er å fjerne det skadelige stimuliet. En akutt inflammasjon fører til smerte, varme, rødhet, hevelse og tap av funksjon.

Hva er inflammasjon?

Når skadelige stimuli som sykdomsfremkallende stoffer (patogener), ødelagte celler eller irritanter opptrer i kroppen, reagerer immunforsvaret vårt ved å sende ut hvite blodlegemer og kjemiske stoffer for å beskytte kroppen. Målet er å fjerne det skadelige stimuliet. Det er denne reaksjonen som kalles en inflammasjon. De klassiske kroppslige tegn på akutt inflammasjon er smerte, varme, rødhet, hevelse og tap av funksjon.

Vanligvis er inflammasjon en svært nyttig reaksjon i kroppen, noe som gjør at vi holder oss friske, fri for betennelser og infeksjoner, og som reparerer skader. Av og til reagerer imidlertid immunforsvaret på en måte som er ugunstig eller direkte skadelig for kroppen.

Akutt og kronisk inflammasjon

Inflammasjon kan klassifiseres som akutt eller kronisk. Akutt inflammasjon er den første reaksjonen fra kroppen på skadelige stimuli og kommer i stand ved økt blodforsyning til "kampområdet" slik at det strømmer økte mengder blodvæske og hvite blodlegemer (særlig granulocytter) til det skadete vevet. En kaskade av biokjemiske reaksjoner utløser den inflammatoriske responsen, noe som involverer blodårene, immunsystemet og ulike celler i det skadete vevet.

Langvarig inflammasjon, eller kronisk inflammasjon, fører til en tiltakende utskiftning av celletyper på inflammasjonsstedet og er karakterisert ved samtidig ødeleggelse og etterhvert tilheling av vevet etter at den inflammatoriske prosessen er avsluttet.

Inflammasjon versus infeksjon

På norsk bruker vi ofte betegnelsen betennelse om inflammasjon, men "betennelse" er et upresist begrep og skiller ikke mellom inflammasjon og infeksjon. Mens inflammasjon er enhver reaksjon i kroppen på et skadelig stimuli, så er infeksjon en inflammasjon forårsaket av bakterier og virus.

Eksempler på inflammasjon

Eksempel på inflammasjon
Eksempel på inflammasjon

Et godt eksempel på inflammasjon ser vi etter å ha fått et sår. I et sår vil det alltid være små fremmedlegemer, og kroppen skaper en inflammasjon for å rense opp. En rekke kjemiske stoffer frigjøres for å fjerne fremmedlegemer, bakterier og virus. Enkelte stoffer virker direkte ved å drepe fremmedlegemene, mens andre gjør at blodtilførselen til området øker slik at hvite blodceller strømmer til. De hvite blodcellene vil effektivt drepe de fleste bakterier og virus. Alt dette er en del av det vi kaller en inflammatorisk reaksjon. Det synlige resultatet blir rødhet, hevelse, varme, smerte og eventuelt redusert bevegelse i området.

Inflammasjon kan også oppstå uten at det er bakterier eller virus til stede, for eksempel ved slitasje, irritasjon av vev, overbelastning, allergi og skader. Senebetennelser, slagskader og forbrenninger er eksempler på dette.

Autoimmune sykdommer

Ved enkelte sykdommer vil kroppens immunsystem starte en inflammatorisk reaksjon uten at det er fremmedlegemer til stede. Immunsystemet feiltolker og starter å produsere antistoffer mot kroppens eget vev, en såkalt autoimmun reaksjon. Resultatet blir inflammatoriske sykdommer som leddgikt (revmatoid artritt), systemisk lupus erytematosus, Sjögrens syndrom, ulike nyre- og tarmsykdommer og sykdom i skjoldkjertelen (tyreoiditt).

I tillegg finnes det endel tilstander der kroppen starter en inflammasjon som er kraftigere enn det som er gunstig. Dette kan for eksempel være tilheling av enkelte skader, og resultatet blir at tilhelingen tar atskillig lengre tid enn det ellers ville gjort.

Symptomer

De karakteristiske symptomene ved inflammasjon er (latin: calor, dolor, rubor, tumor et function laesa):

  • Lokal varmeøkning
  • Smerte
  • Rødhet
  • Hevelse
  • Nedsatt funksjon

Nedsatt funksjon kan for eksempel innebære redusert bevegelighet, som når inflammasjonen sitter i et ledd. Andre symptomer som kan oppstå ved inflammasjon er feber, frysninger, slitenhet, hodepine, muskelsmerter og dårlig matlyst.

Diagnostikk

Ved mistanke om sykdommer som skyldes inflammasjon, for eksempel leddgikt, er det viktig for legen å vite blant annet hvordan plagene har utviklet seg, hvor lenge de har vart, hvilke steder som gjør mest vondt, når på døgnet smertene er verst og om andre i familien har hatt lignende plager. Det kan være aktuelt å gjøre en rekke undersøkelser, for eksempel blodprøver og røntgenbilder. Viktige indikatorer på inflammasjon er:

Behandling av inflammasjon

I de tilfellene der inflammasjon virker skadelig på kroppen, for eksempel leddgikt, ønsker man ofte å dempe inflammasjonen med medisiner. Det finnes en rekke ulike medisiner som kan brukes til dette, og vi kaller dem antiinflammatoriske. De vanligste typene antiinflammatoriske medisiner er NSAIDs (non-steroidal antiinflammatory drugs, for eksempel Brexidol®, Brufen®, Orudis® og Naprosyn®) og kortikosteroider (for eksempel Prednison® og Cortison®). I tillegg finnes det en rekke andre antiinflammatoriske midler som kun kan brukes ved noen av sykdommene.

Ved bakterieinfeksjoner brukes antibiotika.

Vil du vite mer?