Informasjon

Kortisonsalver og -kremer

Kortison er et betennelsesdempende middel. Det er det dominerende legemidlet i lokalbehandlingen av ulike hudsykdommer.

Hva er kortison?

Kortikosteroider, forkortes gjerne til kortison, er en gruppe legemidler som demper betennelser, inflammasjon, i kroppen. De finnes både i sprøyteform, som tabletter og som oppløsninger, salver og kremer. Her omtales salver og kremer.

32342509

Kortisonsalver og -kremer lindrer kløe, smerte og ubehag som er forårsaket av eksem, og de finnes i mange ulike varianter og styrkegrader. Det er vanlig å dele preparatene inn i fire grupper, der gruppe I er svakest og gruppe IV er sterkest. Ved hudeksem gis kortikosteroider vanligvis i form av salve eller krem. Ved svært tørr hud foretrekkes salve fremfor krem.

Hvilken type kortikosteroid du skal bruke, avhenger blant annet av hvor gammel du er og hvor på kroppen utslettet sitter. I ansiktet, spesielt hos barn, brukes i første rekke de mildeste kortikosteroidene, hydrokortison. Ellers på kroppen brukes ofte middels sterke kortisonsalver eller -kremer.

Mange er bekymret for skadelige effekter av kortison. Blant annet vet vi at huden kan bli tynn og skjør dersom kortisonkremer/-salver brukes over lang tid. Hos barn og ungdom er det imidlertid vist at bivirkninger i huden raskt forsvinner når kortisonkuren avsluttes. Dersom oppskriften følges, er det minimal risiko for bivirkninger. Derimot er det både skadelig og plagsomt å gå med kroniske eksemforandringer i huden.

Tips om bruk

Kortisonkremer eller -salver kan brukes som en kort kur over 1-3 uker, eventuelt gjentatte kurer med jevne mellomrom. Ofte gis en middels sterk kortisonkrem i 1-2 uker først, og deretter trappes ned med en svakere krem over 1-3 uker.

Ny forskning har imidlertid vist at en like effektiv måte å trappe ned behandlingen på, består i å fortsette med det sterke kortisonpreparatet, men over tid redusere antall påsmøringer til 2-3 ganger per uke, og deretter fortsette med dette i 3-6 uker.

Dersom en kort kur er tilstrekkelig til å fjerne eksemet, og det holder seg vekke, er dette en god behandling. Om du får hyppige tilbakefall med eksem, kan denne tilbøyeligheten minskes ved nøye gjennomført vedlikeholdsbehandling. På den annen side, ved oppblussing av eksemet er det viktig med tidlig oppstart med sterk kortisonsalve eller kortisonkrem.

I mange tilfeller forsvinner ikke utslettet helt, eller det kommer raskt tilbake. Da er langtidsbehandling aktuelt. Den består av startbehandling og eventuelt etterfølgende vedlikeholdsbehandling.

Langtidsbehandling

Langtidsbehandling med kortison begynner med startbehandling. I denne fasen brukes vanligvis kortison av middels styrke (gruppe II kortison). Eksemet skal smøres med denne salven/kremen to ganger daglig i en uke, eller så lenge eksemet er synlig som rødfarge i huden. Deretter smøres én gang daglig, helst om kvelden, i ytterligere 3-4 uker på områdene som hadde eksem. Dette gjøres altså selv om eksemet er borte. Dersom eksemet ikke er for gjenstridig, kan denne behandlingen føre til langvarig bedring.

Ved gjenstridig eksem der overnevnte startbehandling ikke fører til skikkelig bedring, anbefales det å fortsette med vedlikeholdsbehandling, eller å forsøke behandling med immundempende salver. Ved vedlikeholdsbehandling benyttes oftest kortison av svak styrke (f.eks. hydrokortison, gruppe I). Kremen påsmøres to ganger per uke på eksemområdene i mange måneder etter at startbehandlingen er gjennomført. Svake kortisonkremer selges reseptfritt på apoteket, men det anbefales likevel at du gjennomfører slik behandling i samråd med legen din.

Opplegget med startbehandling og eventuelt påfølgende vedlikeholdsbehandling er vist å kunne føre til lange perioder uten behov for annet enn fuktighetsbevarende behandling.

Vil du vite mer?