Informasjon

Lichen planus i munnhulen

Prognose

Slimhinneforandringer ved oral lichen planus vedvarer i mange år. Tilstanden kan veksle mellom perioder med økte plager og perioder med mindre plager. Ved forverring øker slimhinneforandringene, ved bedring minsker de. Forverring kan være knyttet til økt psykologisk stress eller angst.

Hos færre enn fem prosent av pasienter med oral lichen planus kan tilstanden utvikle seg til slimhinnekreft. Oftest skjer det der slimhinneforandringene består i sår og røde partier. Det er derfor viktig at du får kontrollert slimhinnene i munnen, for eksempel med ett til tre års mellomrom, dersom du har hatt forandringene i noen år. Og merker du selv forandringer, bør du få lege til å se på det. Skulle det oppstå kreftforandringer, er dette noe som i de aller fleste tilfeller lar seg behandle med utmerket resultat.

Oral lichen planus er en kronisk betennelsessykdom. Mens utslettene ved lichen planus i huden typisk går tilbake etter ett til to år, så vedvarer slimhinneforandringene ved oral lichen planus, og de kan vare i 20 år eller lengre.

Forrige side Neste side