Informasjon

Piercing

Piercing er sjelden farlig, men komplikasjoner er ikke uvanlig. De vanligste komplikasjonene er blødninger, betennelser, arrdannelse og allergi.

Hvilke deler av kroppen kan pierces?

Piercing innebærer å lage et hull i huden slik at du kan sette inn et lite smykke eller pyntegjenstand. Piercing i øreflippen er den vanligste typen. Noen velger å pierce ørebrusken - den hardere delen rundt kanten av øret. Andre vanlige steder å pierce er øyebryn, nese, tunge, leppene, navlen, brystvortene og kjønnsorganene.

De fleste piercing-gjenstandene er små ringer, store ringer, dobber og staver med kuleformede endestykker. Størrelse og form avhenger av hvilken kroppsdel som er piercet og personlige preferanser. De fleste smykker beregnet for kroppspiercing er laget av metall - vanligvis rustfritt stål, gull, niobium, titanium eller legeringer. Nikkel kan finnes i en rekke av disse materialene og innebærer risiko for allergi.

Piercing i øret
Piercing i leppa
Piercing i tunga
Piercing i øyelokket
Piercing i navlen
Piercing i brystvorter

Er piercing av kroppen farlig?

Piercing er sjelden farlig, men komplikasjoner er ikke uvanlig. De vanligste komplikasjoner er blødning, betennelser og arrdannelser. Allergiske reaksjoner forekommer også. Oppflising av tenner og skader mot tannkjøttet kan oppstå hos personer med tunge- eller leppepiercing. Smykker i munn eller nese kan noen ganger svelges ved et uhell.

I en engelsk undersøkelse ble det funnet at cirka ti prosent av voksne hadde piercing utenom øreflippen, og blandt kvinner i aldersgruppen 16-24 år hadde nesten halvparten en eller flere piercinger. I denne aldersgruppen hadde 31 prosent opplevd komplikasjoner, oftest blødning eller betennelse. 15 prosent av kvinnene hadde oppsøkt medisinsk hjelp, og en prosent av hele gruppen var blitt innlagt i sykehus pga piercing-komplikasjon. De alvorligste bivirkningene forekom hyppigst ved piercing i brystvorte eller underliv.

"Høy" ørepiercing

En høy ørepiercing er når ytterkanten av øret - den bruskholdige delen - er piercet. Denne typen piercing er farligere enn øreflipp-piercing. Det er økt risiko for infeksjoner med høy ørepiercing, og disse infeksjonene er vanskeligere å behandle enn infeksjoner i øreflippen. En infeksjon i ørebrusken kan gi varig misdannelse av øret.

Infeksjon i piercingen

Hvis piercingen forårsaker betennelse, vil huden rundt være rød og hoven. Det vil være vondt å ta på piercingen, og det kan sive gult, illeluktende puss fra hullet. Har du slike symptomer, eventuelt også feber, bør du kontakte lege.

Behandling

Mindre infeksjoner kan behandles med reseptfrie, desinfiserende stoffer som du har på huden (eks. Brulidin). Ved hissige infeksjoner kan det være påkrevd med reseptbelagt medisin som antibiotikasalve (eks. Fucidin). I noen tilfeller dannes en byll som må stikkes hull på og tømmes.

Hvem bør lage piercingen din?

Det er viktig å få utført piercingen hos en profesjonell som driver virksomheten etter strenge hygieniske vilkår og som har få komplikasjoner. Påse at det brukes rent og desinfisert utstyr. Ikke utfør piercingen selv, og la heller ikke noen som ikke er profesjonelle, gjøre det. Ikke la innfall bestemme at du piercer deg. Velg sted på kroppen og type smykke med omtanke.

Vil du vite mer?

  • Komplikasjoner til kroppspiercing - for helsepersonell