Informasjon

Pyogent granulom

Pyogent granulom er en godartet liten svulst i små blodårer i hud og slimhinner, som har lett for å blø. Tilstanden forekommer først og fremst hos barn. Behandling er kirurgisk fjerning eller behandling med laser.

Hva er pyogent granulom?

Pyogent granulom er en godartet liten svulst i små blodårer i hud og slimhinner. Tilstanden er verken infeksiøs (pyogent betyr puss) eller granulomatøs (vev med små knuter av betennelsesvev) som navnet hentyder til. Tilstanden forekommer først og fremst hos barn, og granulomet har lett for å blø.

De fleste pyogene granulomer dukker opp i løpet av de første fem årene av livet og antall nye tilfeller avtar så. I USA utgjør pyogene granulomer cirka 0,5 prosent av alle hudknuter. I svangerskapet forekommer en variant (epulis gravidarum) i munnen hos opptil fem prosent.

Årsaker til pyogent granulom

Den eksakte årsaken er ukjent. Hurtig vekst er en respons på et ukjent stimulus som trigger nydannelse av blodkar. Skader og forbrenning kan spille en rolle, men i de fleste tilfeller er det ingen åpenbar årsak. Virusinfeksjon har også blitt foreslått som årsak.

Symptomer på pyogent granulom

Forandringene begynner som små (mindre enn 1 centimeter), enkeltstående, røde eller gule glinsende flekker som er lett hevet i forhold til hudoverflaten (en papel). Flekkene vokser raskt, og de utvikler ofte en stilk ved roten. Pyogene granulomer har svært lett for å blø, og de fleste søker lege på grunn av det.

Som sagt, disse hudforandringene er vanligst hos barn. Forandringene forekommer hyppigst på hodet, halsen, bein og armer, særlig på fingrene - men også på slimhinner. Størrelsen varierer fra noen millimeter til flere centimeter.

Epulis gravidarum er pyogene granulomer som forekommer hyppig i tannkjøttet under graviditet, men forandringene går tilbake etter fødselen.

Behandling av pyogent granulom

Målet med behandlingen er å fjerne granulomet for å unngå blødning, ubehag, kosmetisk sjenanse og diagnostisk usikkerhet. Granulomet fjernes kirurgisk, men laserbehandling er et annet behandlingsalternativ. Pyogene granulomer kommer tilbake dersom unormalt vev gjenstår.

Prognose ved pyogent granulom

Noen av granulomene går tilbake av seg selv innen seks måneder. Ubehandlet vil granulomet til slutt skrumpe inn, bli arrforandret og langsomt forsvinne - men det kan ta lang tid. Unntaksvis utvikles mange "satelitter" etter fjerning av et enkeltstående granulom. Det vil si at det kan oppstå mange små nye granulomer der hvor en er fjernet.

Vil du vite mer?

  • Pyogent granulom - for helsepersonell