Informasjon

Strekkmerker, striae

Strekkmerker oppstår hos opptil 90 prosent av gravide kvinner i løpet av et svangerskap. Det finnes ingen dokumentert effektiv behandling mot strekkmerker.

Temaside om Korona

Strekkmerker oppstår som regel på grunn av rask vektøkning samt hormonelle faktorer. Tilstanden er langt hyppigere blant kvinner enn menn fordi storparten av tilfellene med strekkmerker oppstår i svangerskapet.

I svangerskapet endres den gravide kvinnens hormonutskillelse betydelig. Det vil hos de fleste føre til hudforandringer1. Disse er godartede og går gjerne tilbake etter fødselen, men det finnes unntak. Et av disse er strekkmerker - striae gravidarum.

Hva er strekkmerker?

Strekkmerker (striae) er skader som oppstår i kroppens underhud. De opptrer i starten som rosa til blåfiolette striper eller bånd på magen, setepartiet, brystene, lårene eller armene. Stripene innebærer overstrekking av elastiske fibre i huden. Disse fibrene gjenvinner ikke sin elastisitet, noe som gjør at det i de aller fleste tilfeller dreier seg om varige endringer i huden.

Strekkmerker angis å forekomme hos opptil 90 prosent av alle gravide kvinner mot slutten av svangerskapet2-3. Strekkmerker er vanligere blant yngre kvinner, blant kvinner med store babyer og overvektige kvinner4. Ikke-hvite og kvinner med tidligere oppståtte strekkmerker på bryst eller lår, eller som har en familieopphopning av strekkmerker, har også økt risiko5.

Kroppsbyggere tilhører også risikogruppene for å få strekkmerker.

Årsaker

Strekkmerker

Det er mange årsaker til tilstanden. Det inkluderer fysiske faktorer (strekking av huden) og hormonelle faktorer (effekter av steroider fra binyrene, østrogen og relaxin på hudens elastiske fibre). I svangerskapet er det den raske veksten av magen som gjør at huden "revner", og det oppstår typiske vertikale striper.

Ved sterk overvekt vil også huden etter hvert gi etter, og det oppstår strekkmerker. Sterk muskelvekst hos kroppsbyggere kan føre til at for eksempel huden på overarmene gir etter. Hos personer med Cushings sykdom eller personer som behandles med høye doser kortison over lengre tid, vil det også kunne oppstå strekkmerker.

Delte magemuskler og strekkmerke-arr etter graviditet
Delte magemuskler og strekkmerke-arr etter graviditet

Forebygging

Tallrike kremer, balsamer og oljer - vitamin E-krem, kakaosmør, aloe vera lotion, olivenolje - brukes av mange til å forebygge strekkmerker. Dog finnes det ikke forskning som beviser at disse tiltakene er effektive6.

Behandling

Det finnes ingen dokumentert effektiv behandling mot oppståtte strekkmerker. Mange midler prøves imidlertid, men felles for dem er at de er uspesifikke og mangler vitenskapelig bevis for at de virker2.

Fysisk aktivitet og trening motvirker overvekt og bidrar til å stramme opp huden. Regelmessig mosjon og trening vil derfor gjøre strekkmerkene mindre synlige.

Laserbehandling er også en mulighet, men så langt finnes det ingen gode vitenskapelige oppsummeringer av effekten av slik behandling7.

Hudsliping innebærer at krystaller blåses kraftig mot huden og "polerer" huden. Deretter (støv)suges krystallene og de løsnede hudcellene vekk. Metoden fjerner hudens øverste lag og fremmer veksten av ny, mer elastisk hud. Dette kan være et behandlingsalternativ for gamle strekkmerker.

Det finnes heller ikke gode kirurgiske tilbud. Eventuell kirurgi mot strekkmerker defineres som kosmetisk, og kostnadene dekkes ikke av det offentlige.

Prognose

Strekkmerkene krymper etter fødselen og de blekner, men de forsvinner vanligvis ikke fullstendig. De blir til hvitlige eller hudfargede striper, og de fremtrer litt voksaktige.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Tunzi M, Gray GR. Common skin conditions during pregnancy. Am Fam Physician 2007; 75: 211-8. PMID: 17263216 PubMed
  2. Ud-Din S, McGeorge D, Bayat A. Topical management of striae distensae (stretch marks): prevention and therapy of striae rubrae and albae. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(2):211-222. doi:10.1111/jdv.13223 DOI
  3. Alalti S. Striae distensae. Medscape, last updated Mar 07, 2017. emedicine.medscape.com
  4. Thomas RG, Liston WA. Clinical associations of striae gravidarum. J Obstet Gynaecol 2004; 24: 270-1. PubMed
  5. Chang AL, Agredano YZ, Kimball AB. Risk factors associated with striae gravidarum. J Am Acad Dermatol 2004; 51: 881-5. PubMed
  6. Brennan M, Young G, Devane D. Topical preparations for preventing stretch marks in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD000066. DOI: 10.1002/14651858.CD000066.pub2 DOI
  7. McDaniel DH. Laser therapy of stretch marks. Dermatol Clin 2002; 20: 67-76. PubMed
  8. Ernst E. Herbal medicinal products during pregnancy: are they safe? BJOG 2002; 109: 227-35. PubMed