Nyhetsartikkel

Acanthosis nigricans

Hudsykdom med økt pigmentering, misfarging av huden og økt forekomst av små hudfliker, vorter og fortykket hud særlig i nakken, i armhulene og i lysken. Tilstanden har klar sammenheng med fedme og stoffskifteforandringer.

Hva er acanthosis nigricans?

Acanthosis nigricans er en tilstand karakterisert ved fløyelsmyke, "skittenbrune" pigmenterte hudforandringer særlig lokalisert til nakken, armhulene og lysken. Sjeldnere vises acanthosis nigricans på andre hudsteder eller på slimhinneoverflater. Med tiden blir hudforandringene tykkere og følbare, og det kan oppstå vorteliknende forandringer og små hudtagger.

Acanthosis nigricans er i de fleste tilfeller et tegn på en underliggende tilstand, vanligvis fedme og type 2-diabetes (insulinresistens). 

Denne hudsykdommen er ikke uvanlig. Den forekommer hyppigst blant ikke-hvite og ikke-asiatiske individer. Tilstanden opptrer i alle aldre, men de fleste er under 40 år.

Rask utvikling av acanthosis nigricans kan i sjeldne tilfeller være uttrykk for underliggende kreftsykdom - hyppigst i 
magesekk (60 prosent), tykktarm, eggstokk, bukspyttkjertel, endetarm eller livmor. 

Årsak

Dette er en ervervet eller nedarvet tilstand. Tilstanden er ofte knyttet til insulinresistens, diabetes og fedme, men den kan også skyldes hormonforstyrrelser eller bruk av visse medikamenter som kortisontabletter eller p-piller. Økte mengder insulin i blodet kan påvirke hudceller og føre til pigmentforandringer og økt bindevevsdannelse.

Det finnes en lang rekke mulige underliggende sykdommer, som fedme, hormonforstyrrelser (eks. polycystisk ovariesyndrom), stoffskifteforstyrrelser (metabolsk syndrom), familiær tilstand, medfødte syndromer, reaksjoner på medikamenter.

Symptomer

Debut i barnealderen tyder på et medfødt syndrom eller familiær årsak. Debut hos eldre kan skyldes ondartet type. Ofte foreligger fedme.

Pasienten har merket et område med mørkere og tykkere hud særlig i områder der hud ligger mot hud - i nakken, på halsen, i armhulene og i lysken. Det er uvanlig med forandringer på slimhinnene. Hudforandringene er fløyelsmyke, mørkebrune og utvikler seg med tiden til små hudfliker, vorteliknende og følbare plakk. Utslettet beskrives av enkelte pasienter som "skitten hud" som ikke lar seg rengjøre.

Den ondartede formen, malign acanthosis nigricans - som er sjelden og som opptrer helst hos eldre personer, kan debutere raskt og gir ofte betydelig kløe. Ved denne tilstanden oppstår hudforandringene hos 1/3 før tegn på kreftsykdom, hos 1/3 kommer hudforandringene samtidig med kreftsykdommen og hos 1/3 kommer hudforandringene etter at kreftdiagnosen er stilt. Andre tegn på ondartet tilstand er at utslettet kan opptre på uvanlige lokalisasjoner, og det foreligger et uforklarlig vekttap.

Diagnostikk

Diagnosen stilles i de fleste tilfeller på grunnlag av det typiske utslettet. Ved usikkerhet om diagnosen kan en undersøkelse i mikroskop av en vevsprøve bekrefte diagnosen. Blodprøver og andre undersøkelser kan være aktuelle for å finne underliggende årsak.

Behandling

Det finnes ingen effektiv behandling mot utslettet, men tilstanden kan gå tilbake ved å behandle den underliggende årsaken, som fedme og insulinresistens. Eventuell bruk av utløsende medikamenter stanses. Ondartet acanthosis nigricans kan gå tilbake dersom den underliggende kreftsykdommen elimineres.

Vektreduksjon, kostbehandling og økt fysisk aktivitet, eventuelt også behandling mot type 2-diabetes, kan drive tilbake sykdommen.

Effekten av ulike kremer mot hudforandringene er variabel og usikker.

Prognose

Pasienter med godartet form av acanthosis nigricans har få eller ingen hudkomplikasjoner, god prognose og kan bli bedre med effektiv behandling av den underliggende stoffskifteforstyrrelsen (metabolske forstyrrelsen).

Prognosen hos pasienter med ondartet acanthosis nigricans er dårlig da kreftsykdommen vanligvis er fremskreden ved diagnosetidspunktet hos disse pasientene. Gjennomsnittlig overlevelse er kortere enn 24 måneder.