Informasjon, tilstand

Atypisk føflekk

Atypiske føflekker er ikke forstadier til kreft, men personer med atypiske føflekker har sannsynligvis noe økt generell risiko for å utvikle melanom (føflekkreft). Dette gjelder særlig for personer med mange atypiske føflekker som i tillegg har melanom i nær familie.

Hva er en atypisk føflekk?

Atypisk og dysplastisk føflekk er begrep som brukes noe om hverandre. Det har vært uenighet rundt definisjonen for denne typen føflekker. Forenklet kan en si at det dreier seg om en godartet føflekk som har et utseende som likner på en ondartet føflekk. 

Atypisk føflekksyndrom er en tilstand der en person har svært mange føflekker, både vanlige og atypiske. Tilstanden omfatter personer som:

 • Har 100 eller flere føflekker
 • En eller flere av føflekkene er minst 8 millimeter i diameter
 • En eller flere av føflekkene har atypisk utseende

FAMMM (familial atypical multiple mole melanoma syndrome) er en tilstand der en person både har atypisk føflekksyndrom og føflekkreft i nær familie. 

Forekomst

Føflekker er vanligere hos personer med lys hudtype. En voksen skandinavisk person er regnet å i gjennomsnitt ha rundt 25 til 30 vanlige føflekker. Forekomsten av personer med atypiske føflekker er usikker og ligger mellom to og ti prosent. Forekomsten av atypiske føflekker hos personer som har fått påvist melanom, er beregnet å være mellom 30 og 60 prosent.

Årsaker

En føflekk skyldes at pigmentceller i huden produserer mer pigment, at det finnes flere pigmentceller eller kombinasjoner av disse i et avgrenset område av huden. Årsaken er i mange tilfeller skader i arvematerialet i cellene som fører til unormal vekst eller produksjon i pigmentcellene. 

Symptomer og tegn

En atypisk føflekk defineres gjerne som å ha:

 • Størrelse over fem millimeter
 • Fargevariasjon
 • Uregelmessig kant
 • Asymmetrisk form

I tillegg oppstår atypiske føflekker oftere på hud som ikke er så eksponert for sol i motsetning til vanlige føflekker.

Diagnostikk

En atypisk føflekk kan avsløres med det blotte øye. Videre kan legen studere føflekken i et dermatoskop som er en type hudmikroskop. I dermatoskopet kan legen mer tydelig se ulike elementer i flekken som kan være med i vurderingen av om føflekken er ondartet eller godartet.

Dersom legen tenker at det er risiko for at føflekken er ondartet, vil flekken bli fjernet og sendt inn til analyse. Det innsendte materialet blir så undersøkt i et mikroskop, og legen kan da med sikkerhet si om føflekken var ondartet eller godartet. 

Behandling

Det er ikke anbefalt å fjerne eller ta prøve/biopsi av atypiske føflekker med mindre legen din har mistanke om at føflekken kan være ondartet.

Forebyggende behandling for føflekkreft er først og fremst å beskytte huden når du er ute i sola, ta pauser fra solen når den er på sitt sterkeste, bruke solkrem med minimum faktor 15, eventuelt dekke til huden når du er ute i sola.

Personer med familiær føflekkreft og atypisk føflekksyndrom bør få informasjon og opplæring hos hudlege. Personer med økt risiko for føflekkreft anbefales å følge med huden sin regelmessig for tidlig å kunne oppdage nye hudforandringer. Det kan være lurt å få hjelp av en av dine nærmeste til dette, for å få vurdert områder du selv ikke ser godt, slik som på ryggen og på baksiden av lårene.

Forløp og prognose

Atypiske føflekker er ikke forstadier til kreft. Det er vist at melanom først og fremst (i sju av ti tilfeller) oppstår som nytilkomne hudforandringer. Av og til oppstår melanom i føflekker du har hatt over tid, og det er antatt at det like ofte (i tre av ti tilfeller) skjer i normale føflekker som i såkalte atypiske føflekker. Imidlertid vet vi at personer med atypiske føflekker har noe økt generell risiko for å utvikle melanom. Dette gjelder særlig for personer med mange atypiske føflekker og personer som både har føflekkreft i nær familie og atypisk føflekksyndrom.

Dersom du har svært mange føflekker og/eller atypiske føflekker, bør du være ekstra forsiktig med soling og følge med huden din for nye forandringer eller føflekker, eventuelt eksisterende føflekker som forandrer seg. Har du atypiske føflekker og føflekkreft i nær familie, bør du varsle legen din og få vurdert om det er aktuelt å gjøre en genetisk utredning.

Når dette er sagt, viser undersøkelser at dersom du har atypiske føflekker og utvikler føflekkreft, er det mer sannsynlig at føflekkreften er mindre aggressiv og blir oppdaget i et tidligere stadium.

Vil du vite mer?

 • Føflekker
 • Føflekkreft
 • Nevi og andre pigmenterte elementer - for helsepersonell
 • Malignt melanom - for helsepersonell