Informasjon

Føflekker

Føflekker er noe vi alle har. I de aller fleste tilfeller er det harmløse pigmentflekker. I noen tilfeller kan imidlertid føflekker utvikle seg til hudkreft.

Hva er en føflekk?

Føflekker er små områder på huden som skiller seg ut fra formen og fargen på huden for øvrig. Så å si alle mennesker har føflekker. Noen fødes med føflekker, mens andre blir født uten, men begge vil kunne få flere føflekker i løpet av livet. Det er helt normalt å få nye føflekker på kroppen. Normalt når man en topp rundt 40 års alder, som er den perioden hvor man har flest føflekker på kroppen. Gjennomsnittlig har et voksent menneske cirka 20 føflekker på kroppen. Men tallet minsker etter at man passerer 40 års alder.

Årsak

I huden finnes et stoff som kalles melanin. Melanin er et fargestoff som blant annet gir brunfarge i huden etter soling. Føflekker er oppsamlinger, konsentrasjoner, av dette fargestoffet i huden. En slik oppsamling oppstår fordi det finnes mange celler i området som lager fargestoff. Disse cellene kalles melanocytter.

Føflekker som dukker opp i huden, skyldes en kombinasjon av medfødte egenskaper og graden av eksponering for ultrafiolett lys. Noen kvinner får flere føflekker under svangerskapet.

Er føflekkene farlig?

De siste årene har folk blitt klar over faren ved overdreven soling og betydningen av skikkelig beskyttelse. Samtidig er folk blitt mer engstelige for føflekkene som de selv har. Nedenfor er de såkalte ABCDE-kriteriene gjengitt. Disse brukes for å bedømme føflekker:

  • Asymmetri. Føflekker med kreft er asymmetriske i motsetning til de fleste normale føflekker som er symmetriske, slik at den ene halvparten er som et speilbilde av den andre. Føflekker med mindre celleforandringer er også mer symmetriske enn ved kreft
  • Border (grense). Føflekk-kreft har en typisk uregelmessig og uskarp avgrensning
  • Colour (farge). Føflekker med celleforandringer eller kreft har fargesjatteringer fra rødbrunt til sort. Føflekk-kreft har ofte en speilende overflate
  • Diameter. Føflekk-kreft måler vanligvis over 5-7 mm i diameter
  • Endring (enlargement og eller evolution). Endring eller utvikling av assymetri, størrelse eller farge bør vekke mistanke

Det er vanskelig å bedømme selv om en føflekk er normal eller ikke. En grei regel kan da være at dersom den er større enn fem millimeter og/eller har svarte partier, skal du kontakte lege. Man kan også få kreft i føflekker som er mindre enn fem milimeter. Ta derfor kontakt med legen dersom du har en føflekk som du føler deg usikker på.

Ulike typer føflekker

Nevus 2

Nevus. Sirkulære makler med diameter under fem millimeter, ofte med litt ujevn pigmentering fra mellombrunt til mørk brunt.

Nevus, atypisk

Atypiske nevus utvikler seg på kroppen i ungdommen, og forsvinner ikke med alderen. Makroskopisk kan de minne om et speilegg.

Nevus, medfødt

Medfødte nevus er tilstede ved fødselen, eller pigmenteres slik at de blir synlige i nyfødtperioden.

Nevus, dermal (hos eldre)

Medfødt nevus.

Nevus, kongenitt (spileus)

Nevus spileus (lentiginøs nevus) kan være både medfødt eller ervervet. Forandringen er som regel godartet, men kreftforandringer forekommer.

Nevus, halonevus

Halonevus er et relativt vanlig, godartet fenomen. Halo, en hvit ring rundt, kan i sjeldne tilfeller komme som en reaksjon på malignt melanom.

Nevrofibromatose, café a lait flekk

Cafe-au-lait-flekker pigmenterer ved soleksposisjon.

Nevus, irregulær

Betegnelsen irregulære nevi brukes ut fra funn ved mikroskopi. De brukes om en nevus som ikke fyller kriteriene for å være dysplastisk/atypisk.

Vil du vite mer?

  • Føflekkkreft
  • Nevus og andre pigmenterte elementer - for helsepersonell