Informasjon, tilstand

Kontroller etter føflekkreft

Kontrollinnhold

Hovedfokus ved kontrollene er å avklare om du har hatt symptomer eller merket endringer som bør gi ekstra mistanke. Nye hudforandringer, kuler, et unormalt vekttap eller smerter og ubehag er symptomer som vil bli tillagt ekstra vekt. 

Huden vil bli kontrollert nøye, særlig i området hvor du er operert. Legen vil kjenne etter hevelser i de mest utsatte områdene, og særlig i områdene hvor forstørrede lymfeknuter lar seg føle gjennom huden (på halsen, under armene og i lysken).

Dersom melanomet var tykt, eller det var spredning til lymfeknuter eller andre organer, gjøres bildeundersøkelser i forbindelse med kontrollene. Ultralyd og PET-CT er blant de bildeundersøkelser som inngår i rutineoppfølgingen i disse tilfellene. Blodprøver har liten verdi ved kontroller etter føflekkreft og er som regel ikke nødvendige.

Etter behandling for malignt melanom, starter som regel etterkontrollene hos kirurg og/eller hudlege. Kontrollene blir etterhvert delegert videre til fastlegen. Det er den behandlende spesialisten (hudlege, kirurg, kreftlege) sitt ansvar å sørge for at allmennlegen er informert om hva kontrollene skal innebære, hvor ofte og lenge kontrollene skal utføres.

Har du spredning til andre organer anbefales vanligvis individuelt tilpasset oppfølging hos spesialist på sykehus.

Forrige side Neste side