Informasjon, tilstand

Kontroller etter føflekkreft

Kontrollhyppighet

Stadieinndelingen av malignt melanom er basert på melanomets tykkelse, hvorvidt det foreligger sårdannelse, spredning i lymfeknuter eller spredning til andre organer.

 • Stadium 0, I og II er svulster som vokser overflatisk i huden
  • IA: svulst med tykkelse inntil 0,8 millimeter
  • IB: svulst med sårdannelse og tykkelse inntil 1 millimeter eller svulst uten sårdannelse med tykkelse mellom 1 og 2 millimeter
  • IIA: svulst med sårdannelse og tykkelse mellom 1 og 2 millimeter eller svulst uten sårdannelse med tykkelse mellom 2 og 4 millimeter
  • IIB: svulst med sårdannelse og tykkelse mellom 2 og 4 millimeter eller svulst uten sårdannelse og tykkelse over 4 millimeter
  • IIC: svulst med sårdannelse og tykkelse over 4 millimeter
 • Stadium III er spredning til lymfeknuter
 • Stadium IV er spredning til andre organer
Kontrollopplegg malignt melanom, nasjonale anbefalinger 2020
Stadium Legekontroller Ultralyd PET-CT MR
0 og IA En kontroll 3 måneder etter behandling. Deretter egenkontroller.      
IB og IIA En kontroll 3 måneder etter behandling. Deretter hver 6. måned i 5 år.      
IIB og IIC En kontroll 3 måneder etter behandling. Deretter hver 6. måned i 5 år.

Hver 6. måned i 3 år.

 

Årlig i 3 år.  
IIIA En kontroll 3 måneder etter behandling. Deretter hver 6. måned i 5 år.

Hver 6. måned i 3 år.

 

Ved symptomer eller oppstart av behandling.   
IIIB En kontroll 3 måneder etter behandling. Deretter hver 6. måned i 5 år.

Hver 6. måned i 3 år.

Årlig i 3 år.  
IIIC og IIID En kontroll 3 måneder etter behandling. Deretter hver 6. måned i 5 år.

Hver 6. måned i 3 år.

Årlig i 3 år.  Årlig i 3 år. 
IV Individuelt. Minst 10 års oppfølging. Individuelt. Individuelt.  Individuelt. 
Forrige side Neste side