Informasjon, tilstand

Kontroller etter føflekkreft

Forebyggende råd

På grunn av risikoen for tilbakefall hos de som allerede har hatt malignt melanom, er det ekstra viktig å gjøre det man kan for å redusere denne risikoen.

Det viktigste du kan gjøre er å ta kontakt med legen din ved mistenkelige forandringer i huden eller andre nyoppståtte symptomer samt beskytte huden mot sol og unngå solforbrenning. Risikoen for solforbrenning er størst når solen står på det høyeste. Bruk av solarium bør unngås.

Kremer med solfaktor kan gi falsk trygghet. Det er forskjeller mellom solkremer, og om du er ekstra utsatt, bør du velge solkrem med omhu (apoteket kan hjelpe deg). Bruk midler som beskytter mot stråling av både type UVA og UVB. Selv med påsmurt solkrem med høy solfaktor, bør du utvise forsiktighet. Bekledning og opphold i skyggen beskytter huden ytterligere, men vær uansett oppmerksom på tidlige tegn til forbrenning.

Les mer om solbeskyttelse. 

Oppdager du noe mistenksomt, for eksempel vekst i en brun eller svart flekk i huden, bør du oppsøke lege slik at den kan blir undersøkt nærmere. 

Forrige side Neste side