Informasjon, tilstand

Føflekkreft - malignt melanom

Føflekkreft oppstår når normale pigmentceller endres til kreftceller. UV-stråling, hudtype eller arv kan øke risikoen for å utvikle føflekkreft. Artikkelen inneholder bilder av ulike typer føflekkreft.

Temaside om Korona

Hva er føflekkreft?

Føflekkreft, malignt melanom, oppstår når pigmentceller i huden gjennomgår en forandring som gjør dem til kreftceller. Navnet melanom brukes fordi svulsten har sitt utspring i hudens pigmentceller (melanocytter), som danner det brune pigmentstoffet melanin. Melanom deles gjerne inn i flere varianter:

  • Melanom med overflatisk spredning (Superfisielt spredende malignt melanom)
  • Knuteformet melanom (Nodulært malignt melanom)
  • Melanom på soleksponerte områder (Lentigo maligna melanom)
  • Melanom i håndflate, fotsåle og slimhinner (Acralt lentiginøst melanom)

Selv om det kan være vanskelig å skille mellom normale og unormale føflekker, er det flere trekk ved utseendet til en pigmentflekk som brukes til å skille mellom normale føflekker og melanom. Dette er de såkalte ABCDE-kriteriene:

  • Asymmetri. Føflekker med kreft er asymmetriske i motsetning til de fleste normale føflekker som er symmetriske, slik at den ene halvparten er som et speilbilde av den andre. Føflekker med mindre celleforandringer er også mer symmetriske enn ved kreft
  • Border (grense). Føflekkreft har en typisk uregelmessig og uskarp avgrensning
  • Colour (farge). Føflekker med celleforandringer eller kreft har fargesjatteringer fra rødbrunt til sort. Føflekkreft har ofte en speilende overflate
  • Diameter. Føflekkreft måler vanligvis over seks millimeter i diameter
  • Evolution (endring) Flekker som endrer seg, klør eller blør lett er spesielt mistenksomme. Opprinnelig pekte E til en hevelse fra overflaten. Er føflekken hevet over hudoverflaten og har asymmetriske forandringer styrkes mistanken om føflekkreft
Neste side