Informasjon, tilstand

Føflekkreft - malignt melanom

Kreft i en føflekk foreligger når normale pigmentceller endres til kreftceller. UV-stråling, hudtype eller arv kan øke risikoen for å utvikle føflekkreft.

Hopp til innhold

Hva er føflekkreft?

Kreft i en føflekk, malignt melanom, oppstår når cellene i en føflekk gjennomgår en forandring som gjør dem til kreftceller. Navnet melanom brukes fordi svulsten har sitt utspring i hudens pigmentceller (melanocytter), som danner det brune pigmentstoffet melanin. Føflekkreft deles gjerne inn i flere varianter:

  • Føflekkreft med overflatisk spredning (Superfisielt spredende malignt melanom)
  • Knuteformet føflekkreft (Nodulært malignt melanom)
  • Føflekkreft i soleksponerte områder (Lentigo maligna melanom)
  • Føflekkreft i håndflate, fotsåle og slimhinner (Acralt lentiginøst melanom)

Selv om det kan være vanskelig å skille mellom normale og unormale føflekker, er det flere trekk ved utseendet til en føflekk som brukes til å skille mellom normale føflekker og føflekkreft. Dette er de såkalte ABCDE-kriteriene:

  • Asymmetri. Føflekker med kreft er asymmetriske i motsetning til de fleste normale føflekker som er symmetriske, slik at den ene halvparten er som et speilbilde av den andre. Føflekker med mindre celleforandringer er også mer symmetriske enn ved kreft
  • Border (grense). Føflekkreft har en typisk uregelmessig og uskarp avgrensning
  • Colour (farge). Føflekker med celleforandringer eller kreft har fargesjatteringer fra rødbrunt til sort. Føflekkreft har ofte en speilende overflate
  • Diameter. Føflekkreft måler vanligvis over 6 mm i diameter
  • Evolution (endring) Flekker som endrer seg, klør eller blør lett er spesielt mistenksomme. Opprinnelig pekte E til en hevelse fra overflaten. Er føflekken hevet over hudoverflaten og har asymmetriske forandringer styrkes mistanken om føflekkreft