Informasjon, tilstand

Føflekkreft - malignt melanom

Temaside om Korona

Forekomst

Melanom er den kreftformen som øker mest, og i Norge rapporteres om en ti-dobling over de siste tiårene.

Årlig forekomst av melanom i Norge er rundt 40 per 100 000, og livstidsrisikoen for å utvikle føflekkreft er rundt to prosent. I 2019 var det totalt 28 727 tilfeller av føflekkreft og av disse hadde 18 824 levd i fem år eller lengre etter diagnosen ble stilt. Antall nye tilfeller i Norge i 2019 var 1202 menn og 1128 kvinner, mens samme året døde 190 menn og 117 kvinner av melanom.

Melanom rammer også unge mennesker, en av fire er under 40 år. Det vanligste er å utvikle sykdommen etter 50-års alder. Det er store etniske forskjeller i forekomst av melanom -hvite har ti ganger høyere risiko enn fargede for å få melanom.

Melanom utgjør tre til fem prosent av alle hudkrefttilfeller, men er skyld i tre av fire dødsfall forårsaket av hudkreft.

Malignt melanom oppstår vanligvis i normal hud, men kan også i noen tilfeller oppstå i en eksisterende føflekk.

Forrige side Neste side