Informasjon, tilstand

Føflekkreft - malignt melanom

Temaside om Korona

Forekomst

Melanom er den kreftformen som øker mest, med rundt tre til fem prosent økning i antall nye tilfeller per år. I Norge rapporteres om en åtte-dobling over de siste 20 årene.

Årlig forekomst i Norge er rundt 40 per 100 000, og livstidsrisikoen for å utvikle føflekkreft er rundt to prosent. I 2018 var det totalt 27.315 tilfeller med føflekkreft og av disse hadde 17.787 levd 5 år eller lengre med sykdommen. Antall nye tilfeller i Norge i 2018 var 1169 menn og 1156 kvinner, mens samme året døde 160 menn og 124 kvinner av melanom. Melanom rammer også unge mennesker, en av fire er under 40 år. Det vanligste er å utvikle sykdommen i 50-års alder. Det er store etniske forskjeller: Hvite har ti ganger høyere risiko enn fargede for å få melanom.

Melanom utgjør tre til fem prosent av alle hudkrefttilfeller, men er skyld i tre av fire dødsfall av hudkreft.

Føflekkreft oppstår på kroppen i fire av ti tilfeller, og på bena i en av tre tilfeller. Melanom er vanligere på legger hos kvinner og på ryggen hos menn.

Forrige side Neste side