Informasjon, tilstand

Føflekkreft - malignt melanom

Temaside om Korona

Årsaker

Ultrafiolette stråler fra solen er viktigste årsak til melanom. Det antas at kun fem til ti prosent av tilfellene med føflekkreft skyldes genfeil. Solforbrenning i barne- og ungdomsårene ser ut til å ha større betydning enn forbrenning senere i livet. Gjentatte intense soleksponeringer er antatt å være mer risikofylt enn langvarig, lavgradig eksponering for sol. Har du lys hudtype er det ekstra viktig du beskytter huden mot solen.

Risikoen for å utvikle føflekkreft varierer med hvilken hudtype du har:

  • Hudtype 1: alltid rød, aldri brun
  • Hudtype 2: først rød, siden litt brun
  • Hudtype 3: først litt rød, siden brun
  • Hudtype 4: aldri rød, alltid brun

Hudtype 1 og 2 medfører større risiko for utvikling av føflekkreft. Hudtype er betinget i arv. Andre faktorer som medfører økt risiko for melanom kan også være betinget i arv. Slike faktorer kan ikke tilskrives en enkel genfeil, men skyldes at ulike gener virker sammen.

I familier med kjent genfeil eller annen familiær opphopning av malignt melanom, er oppfølging og ekstra forholdsregler anbefalt, blant annet når det gjelder soling. Det kan da være aktuelt med vurdering på medisinsk genetisk avdeling for å avklare risikoen og vurdere behovet for videre oppfølging. Familiær opphopning uten kjent genfeil er definert som to førstegradsslektninger med melanom tre tilfeller av melanom blant slekninger, , to slekninger med melanom derav en med to eller flere maligne melanomer

Andre risikofaktorer er:

  • Mange føflekker (50 til 100 eller flere)
  • Medfødt kjempeføflekk, først og fremst når diameter er større enn 40 cm i beregnet voksen størrelse
  • Atypiske føflekker (ikke kreft, men føflekker med unormalt utseende)
  • Bruk av immundempende medisiner eller etter bruk av kjemoterapi i barne- eller ungdomsår
  • Solarier kan utgjøre en risikofaktor. Yngre personer som bruker solarium synes å ha større risiko enn eldre
Forrige side Neste side