Informasjon, tilstand

Føflekkreft - malignt melanom

Temaside om Korona

Årsaker

Føflekkreft utvikles i normal hud uten føflekker, fra godartede føflekker og fra atypiske føflekker. Det antas at fem til ti prosent av tilfellene med føflekkreft skyldes arv, mens ultrafiolette stråler fra solen er en viktig ytre årsak hos to av tre. Solforbrenning i barne- og ungdomsårene ser ut til å ha større betydning enn forbrenning senere i livet. Gjentatte intense soleksponeringer er antatt å være mer risikofylt enn langvarig, lavgradig eksponering for sol.

Risikoen for å utvikle føflekkreft varierer med hvilken hudtype du har:

 • Hudtype 1: alltid rød, aldri brun
 • Hudtype 2: først rød, siden litt brun
 • Hudtype 3: først litt rød, siden brun
 • Hudtype 4: aldri rød, alltid brun

Hudtype 1 og 2 medfører større risiko for utvikling av føflekkreft, og det virker som den er spesielt stor for de i denne gruppen som benytter solarium. Andre risikofaktorer er:

 • Hyppige solforbrenninger tidlig i livet
 • Mange føflekker (50 til 100 eller flere)
 • Medfødt føflekk større enn 20 cm i beregnet voksen størrelse
 • Forandrede føflekker (ikke kreft)
 • Melanom hos foreldre
 • Immundempende medisiner eller cellegift i barne- eller ungdomsår
 • Solarier kan utgjøre en risikofaktor. Yngre personer som bruker solarium synes å ha større risiko enn eldre.

I familier med kjent genfeil, tre tilfeller av melanom på samme side, eller hos personer med to førstegradsslektninger med melanom, er oppfølging og ekstra forholdsregler anbefalt, blant annet når det gjelder soling. Det kan da være aktuelt med vurdering på medisinsk genetisk avdeling for å avklare risikoen og vurdere behovet for videre oppfølging.

Forrige side Neste side