Informasjon, tilstand

Føflekkreft - malignt melanom

Temaside om Korona

Behandling

Målet med behandlingen er å fjerne melanomet med sikker margin, det vil si en god brem med frisk hud rundt og under det fjernede melanomet.

Pasienter med en tidlig og overflatisk form for føflekkreft blir som regel helbredet ved at flekken fjernes kirurgisk. Ved små og lokaliserte forandringer kan fastlegen utføre fjerningen. I mer kompliserte tilfeller er det nødvendig med henvisning til hudlege eller kirurg for å få fjernet svulsten.

I dag er to av ti melanomtilfeller av den mest ondartede typen ved diagnosetidspunktet. Disse er lite følsomme for cellegiftbehandling. Ved spredning (metastaser) mangler vi medisiner som helbreder kreften, men nyere medisiner kan bremse utviklingen. Også ved spredning er kirurgi hovedbehandlingen. Strålebehandling har begrenset effekt, men er brukt i enkelte tilfeller, som ved små melanomer i øyet og ved spredning til skjelettet eller hjernen. 

Cellegift blir gitt som lindrende eller livsforlengende behandling.

De senere årene er det kommet flere medikamenter som kan bremse veksten av melanomer, både ved lokal omfattende vekst og ved metastaser av melanom. Disse virker enten igjennom å aktivere deler av immunsystemet til å angripe kreftcellene, eller de virker gjennom å hemme signalstoffer som regulerer veksten av kreftcellene. Flere legemidler for behandling av føflekkreft med spredning er registrert i Norge: ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab. Resultater fra studier er lovende, og disse legemidlene kan føre til bedre leveutsikter for denne pasientgruppen. Felles for disse er at de er svært kostbare og bruken reguleres derfor strengt av myndighetene ut ifra om effekten er tilstrekkelig og vitenskapelig godt nok dokumentert.

Forrige side Neste side