Informasjon, tilstand

Føflekkreft - malignt melanom

Temaside om Korona

Behandling

Målet med behandlingen er å fjerne melanomet med sikker margin, det vil si en god brem med frisk hud rundt og under det fjernede melanomet.

Tidlige og overflatiske former for melanom blir som regel helbredet ved at flekken fjernes kirurgisk med sikker margin. Ved små overflatiske melanomer kan fastlegen utføre fjerningen. I mer kompliserte tilfeller er det nødvendig med henvisning til hudlege eller kirurg for å få fjernet svulsten.

Også ved spredning er kirurgi hovedbehandlingen. Ved langtkomne former må annen behandling vurderes i tillegg til kirurgi. Ved spredning (metastaser) mangler vi medisiner som helbreder kreften, men nyere medisiner (immunterapi og signalhemmere) kan bremse utviklingen og dempe symptomene.  Strålebehandling har begrenset effekt, men er brukt i enkelte tilfeller, som ved små melanomer i øyet og ved spredning til skjelettet eller hjernen. Melanomer er lite følsomme for kjemoterapi, men dette blir også brukt i noen situasjoner med langtkommen malgint melanom.

Les mer om behandling av malignt melanom.

Forrige side Neste side