Informasjon, tilstand

Føflekkreft - malignt melanom

Temaside om Korona

Oppfølging

Ved små og tynne maligne melanomer som fjernes kirurgisk med sikker margin, vil én kontroll hos hudlege etter operasjonen være tilstrekkelig. Du får da opplæring i videre solbeskyttelse og egenkontroll for å kunne følge med etter nye hudforandringer. Det er viktig at du følger med selv. Egenkontroll bør gjerne gjøres hver annen måned, og du bør straks ta kontakt med lege dersom en hudforandring vokser i størrelse, endrer form eller farge, det tilkommer kuler i huden eller du får andre symptomer på sykdom som ikke har en opplagt og ufarlig forklaring. Vær forsiktig med soling.

Ved større, tykkere eller mer langtkomne melanomer, er det viktig med lengre oppfølging. Kontrollenes hyppighet og innhold tilpasses individuelt, men det er gitt noen generelle anbefalinger for ulike stadier av malignt melanom. Generelt anbefales fem års oppfølging etter behandling for melanom tykkere enn én millimeter eller mer avanserte former, eventuelt minst ti år etter melanom med spredning. Hovedformålet med etterkontrollen er tidlig å kunne oppdage ny føflekkreft, tilbakefall eller tegn til lokal spredning. Den første tiden vil det skje hos hudlege eller eventuelt hos annen spesialist (kirurg, kreftlege). Senere kan fastlegen din overta.

Forrige side Neste side