Informasjon, tilstand

Føflekkreft - malignt melanom

Temaside om Korona

Oppfølging

Er du operert for melanom, er det viktig med oppfølging. Den første tiden vil det skje hos hudlege, senere kan fastlegen din overta kontrollen. Formålet med etterkontrollen er tidlig å kunne oppdage ny føflekkreft eller tegn til lokal spredning. Opplæring i egenkontroll og solvettsregler er viktig. Det er først og fremst tykkelsen på føflekkreften som avgjør hvor lenge du skal følges opp. For noen anbefales bare en enkelt kontroll, for andre oppfølging i tre år eller i fem år. Ved spredning av kreften tilpasses oppfølgingen til den enkelte.

Det er viktig at du følger med selv. Egenkontroll bør gjøres hver annen måned, og du bør straks ta kontakt med lege dersom en hudforandring vokser i størrelse, endrer form eller farge. Vær også forsiktig med overdreven soling.

Forrige side Neste side