Informasjon, tilstand

Føflekkreft - malignt melanom

Temaside om Korona

Forebyggende råd

  • Unngå solforbrenning og begrens soleksponeringen når solen står på det høyeste
  • Beskyttende, naturlig pigmentering bør oppnås gradvis uten forbrenning
  • Barn bør ikke bli solbrente
  • Kremer med solfaktor kan gi falsk trygghet. Du må velge midler som beskytter både mot UVA og UVB. Selv med solkrem, må du sole deg med stor forsiktighet!
  • Bruk av solkrem med minst solfaktor 15 anbefales, dersom annen form for fysisk beskyttelse av huden ikke er mulig eller hensiktsmessig

Tidlig diagnose er den viktigste faktoren for vellykket behandling. Alle oppfordres til å søke lege hvis de oppdager vekst eller forandringer i en brun eller svart flekk i huden, slik at den blir undersøkt nærmere. Hudforandringer som legen oppfatter som mistenkelige, bør fjernes. 

Noen personer har økt risiko for utvikling av føflekkreft og bør henvises til oppfølging:

  • Ved medfødte kjempeføflekker (over 20 centimeter beregnet voksen størrelse)
  • Ved mange uregelmessige føflekker
  • Ved opphopning av føflekkreft i familien. I slike tilfeller kan en henvisning til avdeling for medisinsk genetikk være aktuelt

Helkroppsfotografier ("mole mapping") kan være nyttig for å følge utviklingen av føflekker. Dette gjelder særlig de med svært mange føflekker, ved uregelmessige føflekker, føflekkreft i nær familie eller kombinasjoner av disse.

Melanom kan oppstå fra helt normal hud, så fjerning av alle føflekker fjerner ikke risikoen for føflekkreft eller behovet for egenkontroll.

Forrige side Neste side