Informasjon

Føflekkreft, oppfølging

Har du fått påvist føflekkreft (malignt melanom), skal du inngå i ett oppfølgingsopplegg. Flere ulike forhold vil avgjøre hvordan oppfølgingen foregår for den enkelte.

Føflekkreft (malignt melanom) er den kreftformen som har økt mest de siste 50 år. I Norge har det i løpet av denne tiden vært en tidobling av antall tilfeller. Vi er blant de landene i verden som er hardest belastet av denne sykdommen. Det at vi blir stadig eldre, og er blitt flinkere til å oppdage sykdommen, forklarer mye av økningen - men det forklarer ikke alt. 

En grunn til at akkurat vi er så hardt belastet, skyldes nok den solfølsomme hudtypen mange har i Norge, og vår stadig økende tendens til å oppsøke solfylte strøk. Vi vet at solforbrenning, særlig som barn og ungdom, er en risikofaktor for å utvikle melanom senere i livet. 

Formålet med kontrollene

Har du fått behandling for melanom, får du tilbud om etterkontroller. Hyppighet og innhold i kontrollene, styres i stor grad av hvor høy risikoen er for at sykdommen skal komme tilbake.

I forbindelse med utredningen av maligne melanomer, gjøres en nøye vurdering av sykdomsstadiet. Det gjøres en vurdering av hvor alvorlig svulsten hadde rukket å bli ved fjerning. Denne stadieinndelingen er avgjørende for hvilken oppfølging du bør ha. Faktorer som svulstens tykkelse, sårdannelse, om det foreligger spredning av kreftceller, personens øvrige risikofaktorer er viktige ved vurdering av risiko for tilbakefall. 

Muligheten til å oppdage eventuelle tilbakefall tidlig er det aller viktigste formålet med etterkontroller etter behandling. Føflekkreft, som all annen kreft, er lettere å behandle på et tidlig stadium. Har du hatt malignt melanom har du høyere risiko for nye melanomer, og kontroll av huden forøvrig inngår også i kontrollene. 

Over halvparten av tilbakefallene oppdages av pasientene selv, men kontroller hos behandler har også ytterligere funksjoner ut over å oppdage sykdom. Kontrollene gir også en bedre innsikt i sykdommen og tryggheten om at man blir passet på. Større kirurgiske inngrep, medikamentell kreftbehandling og strålebehandling kan gi seneffekter, og oppfølging og informasjon om disse er viktig. God veiledning i egenundersøkelse og råd om gode solvaner er ekstra viktig til denne gruppen.

Neste side