Informasjon

Hvite flekker på huden, vitiligo

Temaside om Korona

Behandling

Vitiligo
Flekkene ved vitiligo ligger i hudens nivå uten tegn til forandringer i overhuden, som f.eks skjelling

Behandling er i utgangspunktet unødvendig, men psykososiale forhold gjør at enkelte pasienter ønsker behandling. Det finnes ingen god behandling for tilstanden. Behandlingsresultatene er usikre, og behandlingen er langvarig. Det beste er kanskje å akseptere forandringene, og at du eventuelt smører på tjenlig kamuflasje, når dette er ønskelig.

Lysterapi har i flere år vært benyttet som førstevalgsbehandling ved vitiligo, især ved generaliserte former, men økt kreftfare gjør at man er langt mer tilbakeholden med slik behandling i dag. Smalspektret, kortbølget ultrafiolett lys (UV-B) er blitt introdusert som en mulig terapiform ved generalisert vitiligo, men erfaringer ved Hudavdelingen, Rikshospitalet viser at omtrent halvparten av pasientene mister deler eller alt pigmentet de fikk tilbake under behandlingen, innen to år etter avsluttet behandling.

Lokalbehandling med kortison forsøkes av mange. Da må du bruke kortisonsalve i minst tre måneder. Denne behandlingen er mest effektiv på ferske flekker, og flekker som brer seg. Behandlingen har noe effekt, men det er fare for bivirkninger i form av tynnere/skjørere hud (atrofi) og økt forekomst av små blodårer i behandlet hud, slik at behandlingen må begrenses.

Lokalbehandling med Calcipotriol® forsøkes også av noen. Midlet Protopic® er sannsynligvis også virksomt, men slik behandling bør styres av hudlege.

Faktisk er kirurgi også en mulighet. Lokaliserte former av vitiligo som har vært stabile over lengre tid, kan egne seg for kirurgisk behandling. Det finnes en rekke beskrevne teknikker, der fellesnevneren er høsting av melanocytter fra et normalpigmentert hudområde hos pasienten med påfølgende transplantasjon til vitiligoområdet. I Norge finnes bare meget begrenset erfaring med disse metodene.

Forrige side Neste side