Informasjon

Hvite flekker på huden, vitiligo

Temaside om Korona

Prognose

Vitiligo
Forandringer ved vitiligo er mer påfallende hos de som er mørk i huden. Området rundt kroppsåpninger er vanlige lokalisasjoner: lepper, kjønnsorganer, rundt brystvortene osv.

Sykdommen starter vanligvis med en liten flekk. Etter hvert dannes flere lignende flekker både i samme område og på andre områder av kroppen. Kun en liten andel av pasientene opplever fullstendig tilbakegang av sin vitiligo av seg selv. Noen pasienter erfarer imidlertid at det i løpet av sommeren tilkommer noe pigment i områder med vitiligo, men at dette forsvinner igjen på høsten. Den nye pigmenteringen ses oftest som begynnende punktvise pigmentflekker rundt hårene. Slike pigmentflekker kan etter hvert smelte sammen og danne stadig voksende områder.

Prognosen for den lokaliserte formen er god. Etter en i starten rask debut stabiliseres ofte sykdommen etter en viss tid, og forverring senere er uvanlig. Generalisert vitiligo derimot tiltar med økende utbredelse over en lengre periode, av og til over flere år, før tilstanden faller til ro og stabiliserer seg. Sykdommen kan da være uforandret over mange år, men hos noen vil det så kunne komme en ny forverrelse. I sjeldne tilfeller kan man se en svært aggressiv variant av generalisert vitiligo, der tilnærmet hele huden (mer enn 80 prosent) avpigmenteres i løpet av seks til tolv måneder etter debut.

Forrige side Neste side