Informasjon

Pityriasis alba

Pityriasis alba er en uspesifikk hudreaksjon av ukjent årsak som gir røde, skjellende flekker. Disse forsvinner og etterlater områder med lite pigmentering. Tilstanden forekommer oftest blant barn.

Hva er pityriasis alba?

Pityriasis alba er en uspesifikk hudreaksjon av ukjent årsak som gir røde, skjellende flekker. Disse forsvinner og etterlater områder med lite pigmentering.

Tilstanden er ikke uvanlig. Den forekommer først og fremst blant barn i alderen tre til 16 år, men den opptrer en og annen gang også hos voksne. Personer i alle folkegrupper kan få denne hudforstyrrelsen, men den er noe mer fremtredende hos mørkhudete.

Årsak

Vi kjenner ikke til årsaken. Tørr hud som utsettes for kalde, tørre miljø synes å være en felles faktor. Tilstanden er ikke smittsom, og ingen mikroorganisme er funnet. Pityriasis alba har blitt oppfattet som et innslag i barneeksem (atopisk dermatitt), men den forekommer også hos personer uten slikt eksem.

Symptomer

Tilstanden forløper vanligvis uten ubehag, men den kan noen ganger gi en lett kløe. Den starter gjerne som røde flekker med en svært sparsom skjelldannelse på noen av elementene. Rødfargen forsvinner etter hvert helt, og mange husker ikke eller har ikke lagt merke til det røde utslettet. Når pasienten søker lege, finnes ofte bare fin skjelling og flekker med nedsatt pigmentering - noe som gjerne er årsaken til legesøkningen. Hos mørkhudete er den reduserte pigmenteringen lett å se, mens hos lyshudete blir utslettet først synlig etter soling.

Forløpet er svært variabelt. De fleste tilfeller vedvarer i flere måneder, og i noen tilfeller er de svakt pigmenterte flekkene synlige mer enn et år etter debut. Nye utslett kan utvikle seg over flere perioder. Gjennomsnittlig varighet av utslett i ansiktet hos barn er et år eller mere.

Utslettet

De enkelte flekkene er runde, ovale eller uregelmessige. Fargen på flekkene er rød, rosa eller hudfarget, og flekkene er lett skjellende. Vanligvis finnes flere flekker, fra fire - fem til over 20. Flekkene varierer vanligvis mellom 0,5-2 centimeter i diameter, men de kan være større, særlig på kroppen. Hos barn er utslettet ofte begrenset til ansiktet, og det er vanligst rundt munnen, på kinnene og haken. Hos 20 prosent av barna er både hals, underarmer og ansikt involvert. Mer uvanlig er ansiktet spart, og spredte utslett finnes på kroppen og lemmene.

Behandling

Pityriasis alba går over av seg selv og trenger ikke behandling. Eventuelt kan du bruke en fuktighetskrem. Lokalbehandling med hydrokortison 1 prosent - fås på apotek uten resept - kan eventuelt forsøkes ved kløe eller lett hudirritasjon.

Prognose

Prognosen er god fordi pityriasis alba nesten alltid går tilbake av seg selv. Utslettet forsvinner etter hvert og etterlater områder med nedsatt pigmentering som langsomt gjenvinner pigment til huden blir som før. Varigheten av pityriasis alba varierer fra en måned og opptil ti år, men de fleste tilfeller går tilbake over flere måneder til ett år.

Vil du vite mer?