Informasjon

Solflekker, solar lentigo

Solflekker eller solar lentigo er en type pigmentflekker som skyldes langvarig eksponering for sol. De fleste får slike flekker med årene. Det er en godartet tilstand.

Hva er solar lentigo?

Solflekker eller solar lentigo er en type pigmentflekker som skyldes kronisk eksponering for sol. Tilstanden betegnes også "leverflekker" eller alderdomsflekker, lentigo senilis - fordi forekomsten øker med årene. Det er en godartet tilstand. Den økte pigmenteringen kan variere fra lys til mørk brun, men den enkelte pigmentflekken er ensartet, homogen.

Solflekk
Solflekk

Pigmentforandringene forekommer hyppigst blant hvite mennesker som har vært kronisk soleksponerte, og forekomsten øker med alderen. I USA finnes solar lentigo hos over 90 prosent av hvite over 60 år og hos 20 prosent av hvite under 35 år. Forekomsten har økt i vår del av verden etter at det er blitt vanligere å ta sol året rundt i solstudioer.

Neste side