Informasjon

Solflekker, solar lentigo

Solflekker eller solar lentigo er en type pigmentflekker som skyldes langvarig eksponering for sol. De fleste får slike flekker med årene. Det er en godartet tilstand.

Årsak

Årsaken er sterk og/eller langvarig eksponering for sol. Det ultrafiolette sollyset påvirker pigmentcellene i huden, melanocyttene, slik at de flekkvis produserer mer fargestoff, melanin. Hos noen foreligger en arvelig disposisjon for tilstanden.

Selv om betegnelsen "leverflekker" brukes av noen, har tilstanden ingenting med leversykdom å gjøre.

Forrige side Neste side