Informasjon

Solflekker, solar lentigo

Årsak

Årsaken er sterk og/eller langvarig eksponering for sol. Det ultrafiolette sollyset påvirker pigmentcellene i huden, melanocyttene, slik at de flekkvis produserer mer fargestoff, melanin. Hos noen foreligger en arvelig disposisjon for tilstanden.

Selv om betegnelsen "leverflekker" brukes av noen, har tilstanden ingenting med leversykdom å gjøre.

Forrige side Neste side