Informasjon

Solflekker, solar lentigo

Solflekker eller solar lentigo er en type pigmentflekker som skyldes langvarig eksponering for sol. De fleste får slike flekker med årene. Det er en godartet tilstand.

Prognose

Solar lentigo utvikler seg vanligvis langsomt over år, men tilstanden kan i noen tilfeller komme i løpet av kort tid. Det er en godartet tilstand, men ved påfallende pigmentendringer bør lege konsulteres.

Forrige side Neste side