Informasjon

Hårtap hos kvinner

Kvinnelig type hårtap oppstår først og fremst midt oppe på hodet og i form av en uttynning av håret og ikke full skallethet.

Den medisinske betegnelsen på hårtap er alopeci. Håravfall hos kvinner (og menn) betegnes androgenetisk alopeci. Karakteristisk for kvinnelig type hårtap er først og fremst tap av hår rundt midtlinjen midt oppe på skallen, ikke-arrdannende, men hårtapet kan noen ganger være lokalisert også andre steder. Andre typer håravfall hos kvinner kan medføre arrdannelser i hodebunnen, men det er ikke tilfelle ved androgenetisk alopeci. 

Androgenetisk hentyder til at tilstanden har sammenheng med økt forekomst av mannlige kjønnshormoner, men det er tilfelle hos bare en mindre andel.

Det er en betydelig psykisk og sosial belastning av hårtap hos kvinner. Alopeci kan i høy grad påvirke en kvinnes emosjonelle tilstand og livskvalitet.

Hårtap hos kvinner er ikke noe uvanlig problem og mer enn en tredjedel av alle kvinner opplever betydelig hårtap i løpet av livet. Forekomsten er høyest etter overgangsalderen, men unormalt stort tap av hår kan skje i alle aldre og av ulike årsaker.

Hårbiologi

Hodebunnen inneholder i gjennomsnitt ca. 100.000 hår. Et hår består av en hårfollikel med hårrøtter og hårskaftet som vokser gjennom huden og blir til det håret vi ser vokser ut fra hodebunnen. Et hår vokser ca. 15 cm i løpet av et år.

Det skilles mellom tre faser når det gjelder veksten av hår:

  • Anagen fase
  • Katagen fase
  • Telogen fase

I den anagene fasen vokser mer enn 90 prosent hårene, og de betegnes som anagene hår. Disse er dypt forankret i underhudsvevet og er ikke lett å trekke ut fra hodebunnen. Håret fornyer seg hele tiden og forblir på skalpen i 3-7 år før de faller av og blir erstattet av et nytt hår. Den anagene fasen utgjør nesten hele levetiden til håret.

Den katagene fasen etterfølger den anagene fasen og innebærer en 2-ukers fase der hårcellene dør. Hva som utløser dette, kjenner vi ikke til. 

Den telogene fasen følger etter den katagene fasen og er en hvilefase som varer 2-4 måneder. Sammenlignet med anagent hår er telogent hår lokalisert høyere oppe i huden og kan trekkes ut relativt lett. Normalt kvitter skalpen seg med ca. 100 telogene hår daglig.

Neste side