Informasjon

Hårtap hos kvinner

Temaside om Korona

Behandling

Målet med behandlingen er å begrense ytterligere hårtap og forsøke å fremme ny hårvekst.

Responsen på behandling varierer betydelig, og mange har dårlig effekt av behandling. Mulige behandlinger er lokalt minoksidil, antiandrogene medikamenter og hårtransplantasjon hos utvalgte pasienter. Det kan ta fra 6 mnd til 1 år før eventuell effekt av behandlingen kommer. 

Minoksidil, et liniment (Minoksidil®, Recrea Forte®, begge 5%), synes å være den sikreste og mest effektive behandlingen av androgenetisk alopeci. Men minoksidil er ikke noe mirakalmedikament. I en studie ga minoksidil minimal nyvekst av hår hos 50 prosent og moderat nyvekst hos 13 prosent, sammenlignet med henholdsvis 33 prosent og 6 prosent  i placebogruppen etter 32 ukers behandling. Det tilrås bruk av 2% oppløsning (finnes ikke i Norge), men man kan vurdere 5% oppløsning hvis det ikke oppnås effekt med 2%.

Antiandrogene medikamenter har liten plass i behandlingen av hårtap hos kvinner i Norge.

Hårtransplantasjon brukes i økende grad i andre land i behandlingen av kvinnelig type hårtap. Transplantat (graft) fjernes fra pasientens nakke og implanteres oppe på hodet. Det er vanlig å dele opp graftet i mange små biter som plasseres en og en i området med tynn hårvekst, for eksempel med hjelp av en nål. Den vitenskapelig dokumentasjonen på effekten av slik behandling er tynn.

Forrige side Neste side