Informasjon

Dermatitis herpetiformis

Diagnosen

Klassisk stilles diagnosen ved funn av typiske hudforandringer hos pasienter med cøliaki. De fleste har imidlertid så lite symptomer av sin cøliaki at denne diagnosen ikke er kjent. I slike tilfeller kan hudforandringene lede til cøliakidiagnosen.

Opp mot 80 prosent av personer med dermatitis herpetiformis har også autoantistoffer mot vevstransglutaminase som kan påvises ved blodprøver. Vevsprøver (biopsi) av huden er også aktuelt for å bekrefte diagnosen.

Det er ikke nødvendig å utføre gastroskopi for å påvise cøliaki-forandringer i prøver fra slimhinnen.

Siden det er overhyppighet av betennelse i skjoldkjertelen og type 1-diabetes hos pasienter med dermatitis herpetiformis, vil det bli tatt blodprøver som sjekker dette.

Forrige side Neste side