Informasjon

Dermatitis herpetiformis

Behandling

Målet med behandlingen er å dempe sykdomsaktiviteten i hud og hindre andre sykdomskomplikasjoner ved å endre til glutenfritt kosthold (se kosthold ved dermatitis herpetiformis). Fjerning av gluten har effekt både på tarmsymptomer og hudsymptomer, men effekten på huden ses ofte først etter flere måneder, ja hos noen først etter et par år. Samtidig med overgang til glutenfri kost vil legen i de fleste tilfeller starte behandling med legemidlet Dapson.

En glutenfri diett gjør at pasientene på sikt klarer seg uten medisin, fremmer tilheling av tarmforandringene og reduserer risikoen for fremtidig lymfekreft (som er forbundet med ubehandlet cøliaki).

Legemidlet Dapson® har svært god og rask lindrende effekt. Allerede etter et par dager kan pasienten være uten ubehag. Det er imidlertid et legemiddel som i noen tilfeller kan medføre alvorlige komplikasjoner, derfor er det ikke et middel en ønsker at pasienten skal bruke over altfor lang tid. Behandlingen med Dapson krever således nøye overvåkning under bruk. Dapson kan benyttes inntil man ser effekten av glutenfritt kosthold eller i perioder med oppblussing av symptomene.

Det startes med to tabletter (50 mg) daglig første uke, eventuelt økes dosen ved manglende respons. Hvis dapson velges som startbehandling, bør man forsøke dosereduksjon og helst stans i behandlingen etter noen måneder. Utslettet vil vanligvis gå tilbake i løpet av to til tre dager ved slik behandling. Virkningsmekanismen for Dapson® er dårlig klarlagt, men trolig virker dapson ved å hemme frigjøringen av frie oksygenradikaler fra hvite blodceller. Høye doser øker risikoen for bivirkninger, spesielt fra blodcellene.

Forrige side Neste side