Informasjon

Dermatitis herpetiformis

Temaside om Korona

Prognose

Sykdommen er livslang, men behandlingen, som først og fremst består i glutenfri diett, vil i de fleste tilfeller føre til at pasienten ikke har vedvarende plager. Det er påvist økt risiko for non-Hodgkins lymfom hos menn med dermatitis herpetiformis, men risikoen for å utvikle kreftsykdom er meget liten. Ved riktig behandling med glutenfri kost elimineres sannsynligvis denne risikoen.

Personer med dermatitis herpetiformis har økt risiko for å utvikle andre autoimmune sykdommer.

Dersom behandlingen med Dapson avsluttes for tidlig, vil symptomene komme tilbake i løpet av to dager. Dersom pasienten slutter med glutenfri kost, vil hudsykdommen blusse opp igjen innen tre måneder.

Forrige side Neste side