Informasjon

Fjerning av lopper

Ved fjerning av lopper skal ikke mennesker eller dyr behandles, men smittekilden må finnes og fjernes.

Ill.foto Colourbox.

Lopper overlever bare i 1-2 uker innendørs i oppvarmede boliger. For å bli kvitt dem må du finne og fjerne smittekilden.

Rengjøring av fuglekasser

  • Fuglekasser rengjøres og sprøytes med et egnet insektmiddel mot lopper.
  • Gammelt redemateriale bæres vekk i plastposer og brennes. Den som utfører jobben, må ha oljeklær på for at loppene skal prelle av. Det er også viktig for å unngå angrep av blodsugende fuglemidd, som også kan finnes i redene.
  • Bakken under fuglekasser og reder bør også sprøytes med malation dersom barn leker eller kjæledyr ferdes der.

Innendørs rengjøring

  • Innendørs støvsuges infiserte rom, sengene i disse rommene og spesielt liggeplasser for kjæledyr.
  • Loppene er lyssky, og det er viktig å støvsuge langs lister og sprekker.
  • Loppeinfiserte tekstiler kan fryses og kuldestive lopper kan ristes av for eksempel over badekaret og skylles bort, eller ristes over papir som brennes.
  • Kulda dreper ikke loppene.

Nye fuglereir som ligger nær boligen/hytta bør fjernes 1-2 uker etter at fugleungene har forlatt reiret. Da er det minst lopper i det, og du forebygger loppebitt til neste sesong.

Vil du vite mer?