Informasjon

Fjerning av lopper

Fjerning av lopper innebærer ikke behandling av mennesker eller dyr, men at smittekilden må finnes og fjernes.

Lopper overlever bare i en til to uker innendørs i oppvarmede boliger. For å bli kvitt dem må du finne og fjerne smittekilden.

Rengjøring av fuglekasser

  • Fuglekasser rengjøres og sprøytes med et egnet insektmiddel mot lopper.
  • Gammelt redemateriale bæres vekk i plastposer og brennes. Den som utfører jobben, må ha oljeklær på for at loppene skal prelle av. Det er også viktig for å unngå angrep av blodsugende fuglemidd, som også kan finnes i redene.
  • Bakken under fuglekasser og reder bør også sprøytes med malation dersom barn leker eller kjæledyr ferdes der.

Innendørs rengjøring

  • Innendørs støvsuges infiserte rom, sengene i disse rommene og spesielt liggeplasser for kjæledyr.
  • Loppene er lyssky, og det er viktig å støvsuge langs lister og sprekker.
  • Loppeinfiserte tekstiler kan fryses og kuldestive lopper kan ristes av for eksempel over badekaret og skylles bort, eller ristes over papir som brennes.
  • Kulda dreper ikke loppene.

Nye fuglereir som ligger slik plassert at loppene kan bli et problem bør fjernes en til to uker etter at fugleungene har forlatt reiret. Da er det mindre lopper i det, men det beste er å fjerne fuglereir midt på vinteren, da er ikke loppene aktive. Ved å fjerne slike reir kan du forebygge loppebitt til neste sesong. Dersom det er en utfordring at fugler bygger reir for eksempel under taket, kan du for eksempel dekke eventuelle sprekker med hønsenetting - slik at det blir vanskelig for fuglene å bygge reir der.

I henhold til naturmangfoldsloven er det ikke lov til å fjerne reir med egg eller fugleunger i.

Vil du vite mer?