Informasjon

Lus

Lus som kan ramme mennesker er hodelus, flatlus og kroppslus. Symptomer på at man har lus er kløe. Hodelus er hyppig hos barn, og både lus og egg kan ses - ofte enklest i nakkehårene.

Smitte

Hodelus smitter kun ved direkte kontakt med smittet hode/hår. Lusa sitter fast i hårene og kan ikke hoppe eller fly. Smitte kan også overføres ved bytte av hodeplagg eller lignende, men sjansen for dette er liten. Lusa kan leve maksimalt ett døgn dersom den er fjernet fra hodebunnen.

Hodelus forekommer i epidemier i barnehager, skolemiljøer og ellers hvor barn er tett sammen. Enkeltstående tilfeller er sjeldne, men en lusebestand kan opprettholdes mellom få personer dersom man ikke behandles. Det finnes ingen holdepunkter for at lusa kan flytte seg mellom klær i en garderobe, men det anbefales ikke å låne hodeplagg av en som har lus.

Flatlus smitter som regel seksuelt, men den kan også overføres indirekte via klær, og den kan finnes i øyebryn eller øyevipper. Kroppslus lever i sømmer i klær, og forekommer ved dårlig personlig hygiene og manglende klesskift.

Forrige side Neste side