Informasjon

Lus

Temaside om Korona

Behandling

Hos lusa er det fremste beinparet utviklet til klør, og lusa klamrer seg effektivt fast til hårene slik at de ikke kan fjernes ved vask, bad eller dusj. Det anbefales behandling med kamming og et lusemiddel.

Bruk av lusekam fjerner ikke alle levende egg, men reduserer bestanden av kjønnsmodne lus. Ved epidemier av hodelus bør alle smittede forsøkes behandlet samtidig med lusemiddel, og gjerne med kamming i tillegg. Det anbefales også kamming av personer hvor smitte er usikker.

Medikamenter

Behandling av hodelus og flatlus gjøres med de samme medikamentene. Alle i familien bør undersøkes, men det er bare den som har lus, som skal behandles.

Det finnes to ulike lusemiddel tilgjengelig i Norge. Anbefalt førstevalg er midler som inneholder dimetikon (Linicin 15 minutter solution). Andrevalg er midler som inneholder permetrin (Nix, Permetrin). Det er funnet et økende antall tilfeller hvor lusa har utviklet toleranse for permetrin (resistens).

Dimetikon er et silikonbasert stoff. Det er ikke registrert som legemiddel, men som medisinsk utstyr. Bruksanvisning følger med pakken. Effekten er i studier vist å være like god som permetrin. Dette stoffer danner en hinne over lusa som gjør at den dør, sannsynligvis på grunn av at den ikke klarer å skille ut væske.

Permetrin finnes som krem eller sjampo. Ved hodelus brukes sjampo, ved flatlus brukes krem. Bruksanvisning som kommer med pakken følges nøye.

Verken dimetikon eller permetrin dreper alle eggene og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at behandlingen gjentas etter åtte til ti dager. 

Både småbarn og gravide kan bruke dimetikon eller permetrin.

Kamming

Man kan også bekjempe lus med kamming, men det er et mer tidkrevende arbeid. Kammingen må utføres systematisk og grundig hver dag eller annenhver dag i minst tolv dager. Bruk lusekam. Vask først håret med vanlig sjampo. Legg et hvitt håndkle over skuldrene og kam håret mens det er vått. Lusene faller ned og er lette å observere på håndkleet og i kammen. Både kam og håndkle vaskes med varmt vann, over 60 grader, eller fryses ved -20 grader i minst fire timer for å drepe lusene.

Alternativt kan kamming også foretas i tørt hår, men dette kan være problematisk i langt eller krøllet hår. Lusa blir ikke like klebrig i tørt hår, og det er sannsynligvis vanskeligere å samle den på kam og håndkle. Men systematisk kamming er det viktigste, i vått eller tørt hår. Kontroller håret, gjerne daglig, i tre uker etter siste behandlingsdag.

Annen behandling

Det anbefales også kulde eller varmebehandling av hodeplagg og sengklær som har vært i kontakt med aktuelt hudområde. Tøyet vaskes ved minimum 60 grader, eller henges bort i minimum to dager. Det kan også behandles i fryseboks over natta, for eksempel i en plastsekk.

I helsekostbutikker og på apotek finnes det lusemidler basert på planteoljer. Disse har en effekt, men det mangler god vitenskapelig dokumentasjon for effekten.

Ved flatlus i øyevippene må lus og egg plukkes, og øyelokkskanten må innsettes med vaselin ofte. Kroppslus behandles med bedre hygiene og rent tøy.

Barnehage/dagmamma

Hvis hodelus oppdages på barn i barnehagen eller på skolen, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Sannsynligvis har barnet hatt lus i lang tid, så noen timer fra eller til har ingen smittemessig betydning. Det anbefales å starte behandling samme dag som diagnosen er stilt. Det første døgnet bør en unngå tett hud mot hud-kontakt, og heller ikke bytte hodeplagg med andre.  

Dersom man behandler kun med kjemming anbefales det at sengetøy og klær som har vært i kontakt med aktuelt hudområde vaskes i varmt vann (minimum 60 grader) eller frysebehandles.

Barnet kan gå i barnehagen eller på skolen som normalt etter at første behandling er gjennomført. Barnehage/skole og vennekrets skal informeres om at barnet har hodelus, slik at vennekretsen kan sjekkes for lus og barnet unngå gjensmitte.

Forrige side Neste side