Informasjon

Prurigo nodularis

Prurigo nodularis er sterkt kløende tilstand hvor kløing og skraping på huden fører til dannelse av små knuter i huden.

Hva er prurigo nodularis (PN)?

Prurigo nodularis er sterkt kløende tilstand hvor kløing og skraping på huden fører til dannelse av små knuter (noduler) i huden. Knutene fører til økt kløe, og det dannes en vond sirkel med stadig økt kløe og kløeatferd som ytterligere forverrer utslettet. 

Forekomst

PN er sannsynligvis en relativt sjelden tilstand, men det foreligger ingen nøyaktige tall for hvor hyppig tilstanden er. 

Årsaker

Årsakene er sammensatte, og ikke helt klarlagte. Men det hele synes å starte med hudkløe. Når man klør seg, bevisst eller i søvne, påføres huden små skader som utløser en form for lokal betennelse eller irritasjon. Ut fra dette kan huden reagere med at det dannes små betennelses-kuler. Vevsprøve fra pasienter med PN har vist at huden rundt og i knutene er rik på følenerver, og feilfunksjoner i nervene kan føre til kløe. Når man klør eller skraper negler eller andre gjenstander mot huden forsterkes hudens reaksjon og det dannes stadig nye knuter. 

Det er påvist overhyppighet av PN hos pasienter med atopisk eksem og med tørr hud, eller ved indremedisinske tilstander som er kjent for å medføre kløe, som f. eks. nyresvikt eller galleveissykdom. 

Symptomer og tegn

Hovedsymptomet er kløe, og etter hvert dannelse av knuter i huden som ytterligere øker kløen. At selve kløingen mot huden er viktig, er tydelig hos pasienter som har PN på ryggen, hvor huden i de områdene hvor man ikke komme til for å klø blir spart for knuter. 

Kløen er så plagsom at det kan gå betydelig utover livskvalitet, og sykdommen kan føre til søvnløshet. I studier er det funnet at pasienter med PN i gjennomsnitt skårer mellom 8-9 poeng på en skala fra 1-10, hvor 10 er dårligst livskvalitet.  

Diagnostikk

Diagnosen stilles ut fra sykehistorien og utseendet av knutene i huden. Knutene er vanligvis lokalisert på strekkesidene av armer og hender eller legger og føtter, eller på kroppen, oftest på ryggen. Knutene varierer i størrelse fra 2-3 mm og opptil 2-3 cm. Typisk er de litt rødere enn vanlig hud, men ofte med en mørk kant rundt basis av knuten. Vanligvis er knutene lokalisert symmetrisk, og det kan være fra noen få til mer enn 100 knuter. 

Behandling

Det er viktig å gjøre det man kan for å unngå å klø eller klore/skrape den kløende huden.

Det er vanlig å forsøke en blanding av ulike betennelsesdempende salver eller kremer på selve utslettet, og kombinere dette med medisiner i tablettform som demper kløe. Noen smertestillende medisiner kan ha effekt, og det er vist effekt av antidepressiver kan dempe følsomheten i hudnervene, og bidra til bedre søvn. Et aktuelt og lovende alternativ er å bedøve hudnervene med capsaicin (som finnes i chilipepper) som smøres på utslettene. UV-bestråling er også et aktuelt alternativ. 

Behandlingen er komplisert, og det er oftest behov for hjelp fra hudlege. 

Forløp og prognose

PN er i utgangspunktet en kronisk sykdom hvor man ikke kan garantere helbredelse. I de fleste tilfellene kan symptomene lindres med god behandling, og i en del tilfeller oppnår man at utslettet går tilbake dersom man lykkes i å dempe kløen og stanse kløingen.