Informasjon

Skabb

Skabb er en hudsykdom som skyldes en skabbmidd som graver ganger i huden og legger egg. Typiske symptomer er plutselig plagsom kløe, som oppleves mest intens om natten.

Skabb (bildet) er vanligst blant unge voksne, men ses også hos barn. Skabbepidemier opptrer som regel med flere års mellomrom.

Hva er skabb?

Skabb er en hudsykdom som skyldes en skabbmidd som graver ganger i huden og legger egg. Typisk for denne tilstanden er at man plutselig får en plagsom kløe, som oppleves mest intens etter at man har lagt seg under dynen. Kløen er sterkest på steder der skabbmidden finnes, men kløen rammer etter hvert hele kroppen. Hode og nakke går som regel fri for smitte og kløe. De fleste utvikler kløende, røde prikker, av og til små blemmer, og etter hvert skorper som følge av kløingen.

Skabbganger blir ofte synlige. Disse er gråhvite, tynne og slyngede og kan bli fra 1-2 mm og opptil 10 mm lange. Midden kan ses som en sort prikk i enden av skabbgangen, men den kan også være svært vanskelig å oppdage. Skabbgangene finner man lettest på siden av fingrene, rundt håndleddet og i albuer, eventuelt rundt brystvorter eller på huden på penis og pungen. På kjønnsorganer får man ofte i tillegg små, røde og harde knuter. Hos barn under 2 år kan skabbganger ofte ses i fotsålene.

Skabbsmitte er blitt sjeldnere de siste tiårene. Skabb er vanligst blant unge voksne, men ses også hos barn. Skabbepidemier opptrer som regel med flere års mellomrom.

Årsak

4202-2-skabb-baby.jpg
Bilde av skabb hos baby.

Årsaken til skabb er smitte med midden med navnet Sarcoptes scabei var hominis. Denne midden er bare 0,3-0,4 mm lang og kan derfor knapt ses med det blotte øye. Hunnmidden graver ganger og legger egg i gangene. Hun lever i ca 1 måned, befruktes flere ganger og legger på denne tiden til sammen 10-25 egg.

Skabbmidden overføres fra person til person ved hudkontakt, først og fremst ved seksuell kontakt hos voksne. Skabbmidd kan overleve i for eksempel sengetøy i kort tid, inntil 4 døgn, og dette kan være smittekilden i noen tilfeller.

Utslettet og kløen skyldes en allergisk reaksjon mot midden og dens avfallsprodukter. Denne reaksjonen kommer 3-5 uker etter at du har blitt smittet.

Diagnostikk

Skabbmidd
Bilde av skabbmidd.

Skabb kan likne en lang rekke hudsykdommer. For å kunne stille diagnosen sikkert, må legen finne skabbmidden eller eggene ved undersøkelse i mikroskop. I praksis kan dette ofte være vanskelig. I slike situasjoner kan den typiske sykehistorien og utslettet likevel være tilstrekkelig til å stille diagnosen med stor grad av sikkerhet.

Behandling

Det er avgjørende å kvitte seg med eventuelle skabbmidd som kan være i huset. Skabbmidd vil dø etter 2-4 døgn uten kontakt med hud. Sengetøy, håndklær og klær som har vært nær huden, må vaskes ved 60 grader. Tøy som ikke tåler dette, kan henges bort i en uke, eller legges i en fryseboks over natta. Større plagg og yttertøy, dyner, tepper, puter og madrasser luftes godt og kjølig og settes bort.

Medikamentell behandling

 
Skabbsmitte behandles med permetrin krem (Nix®). Hele hudoverflaten skal smøres inn unntatt ansikt og hodebunn. Smør også mellom fingre og tær, i armhuler, navle, ytre kjønnsorganer og sete. Etter minst 12 timer (maks. 24 timer) bør du dusje eller bade. Dersom du har vasket hendene før åtte timer er gått, bør hendene smøres på ny.

I tillegg til den syke skal alle familiemedlemmer og nære kontakter behandles, selv om de ikke har kløe, utslett eller andre tegn på smitte. Behandlingen bør skje samtidig for alle. Selv om behandlingen er vellykket, kan kløen vedvare i opptil 4-6 uker. En kortisonsalve vil kunne dempe denne kløen.

Nix krem kan også brukes av gravide, ammende og barn ned til 2 mnd alder.

Ved manglende behandlingseffekt finnes det andre alternativer.

Barnehage/skole

Smittefaren opphører raskt ved behandling. Barna kan derfor gå på skole/barnehage dagen etter at behandlingen er startet

Skabb i institusjon

Ved skabb i institusjoner regner en at kroppskontakt er nødvendig for smitte. Alle som har hatt kroppskontakt med smittet person, må også behandles. Ved påvist skabb hos pleiepersonale eller pårørende må også deres familier behandles. Det er viktig at alle i familien behandles samtidig. Saneringstiltak i hjemmet er da ikke nødvendig. Ubehandlet kan skabb vedvare på kroppen i flere måneder.

Prognose

Effekten av behandlingen er god. De aller fleste blir bra dersom oppskriften følges. Enkelte kan reagere på skabbmiddelet med hudirritasjon og eksem. Kløen og utslettet som følge av skabbsmitten kan vare i 3-6 uker etter behandlingen, men forsvinner etter hvert.

Skabben forsvinner ikke av seg selv, men dersom du følger legens råd og er nøye med behandlingen, er det sjelden at behandlingen ikke er vellykket.

I sjeldne tilfeller er behandlingen mislykket. Dette kan være på grunn av ufullstendig påsmøring eller for kort virketid, men ny smitte kan også forekomme. Behandlingen vil da som regel være en ny kur med det samme preparatet.

Vil du vite mer?

  • Skabb - for helsepersonell