Informasjon

Skabb

Skabb er en hudsykdom som skyldes en skabbmidd som graver ganger i huden og legger egg. Typiske symptomer er plutselig plagsom kløe, som oppleves mest intens om natten.

Prognose ved skabb

Effekten av behandlingen er god. De aller fleste blir bra dersom oppskriften følges. Enkelte kan reagere på skabbmiddelet med hudirritasjon og eksem. Kløen og utslettet som følge av skabbsmitten kan vare i tre til seks uker etter behandlingen, men forsvinner etter hvert.

Skabben forsvinner ikke av seg selv, men dersom du følger legens råd og er nøye med behandlingen, er det sjelden at behandlingen ikke er vellykket.

I sjeldne tilfeller er behandlingen mislykket. Dette kan være på grunn av ufullstendig påsmøring eller for kort virketid, men ny smitte kan også forekomme. Behandlingen vil da som regel være en ny kur med det samme preparatet.

Forrige side Neste side