Informasjon

Akutt neglebetennelse

Neglebetennelse er den vanligste bakterieinfeksjonen i hånden. Typiske symptomer er smerte, ømhet og hevelse langs siden av en negl. Tilstanden har en lei tendens til å komme tilbake.

Hva er en neglebetennelse?

En neglebetennelse, paronyki, er en infeksjon i bløtvevet rundt en fingernegl. Tilstanden forekommer i en akutt og en kronisk form.

Negleinfeksjon er den vanligste håndinfeksjonen og utgjør cirka 35 prosent av alle infeksjoner i hånden. Tilstanden er vanligere blant kvinner enn blant menn (3:1), og den forekommer i alle aldre.

Årsaker

Vanligvis skyldes tilstanden en mindre skade som ødelegger den fysiske barriæren mellom neglesengen og neglen. Mikroorganismer, bakterier eller sopp, trenger inn i den fuktige neglesengen, der de trives, formerer seg og det oppstår en infeksjon. Tilstanden kan skyldes bagatellmessige forhold som oppfliset neglebånd og aktiviteter som neglebiting, fingersuging, manikyrering eller kunstig negleerstatning.

Personer som i sitt yrke må ha hendene i langvarig kontakt med vann, er særlig utsatte for å få negleinfeksjoner. Eksempler på slike yrker er renholder, fisker, oppvasker, blomsterhandler, bartender, baker, husmor, svømmer (sport). Tilstanden forekommer også oftere blant personer som har diabetes, lider av overvekt, svetter mye, har immunsvikt.

Diagnosen

Ofte har det vært en forutgående mindre skade mot fingertuppen eller neglepartiet. Aktuelle symptomer er smerte, ømhet, hevelse i en av sidefoldene til neglen.

Ved undersøkelse er det angrepne området rødt og hovent. Hos noen er betennelsen kommet så langt at det er puss under huden på siden av neglen. Ubehandlet kan infeksjonen spre seg til neglerotsområdet. Infeksjonen kan i sjeldne tilfeller bre seg under neglen og over til den andre siden og resultere i betennelse i begge sidefoldene til neglen. Helt unntaksvis kan infeksjonen spre seg oppover hele fingeren i underhuden, og neglen kan være løftet opp av underliggende puss.

Behandling

Målet med behandlingen er å fjerne mikroorganismene og dermed helbrede betennelsen. I tillegg er det viktig å treffe tiltak for å unngå nye infeksjoner.

Valg av behandling avhenger av infeksjonens omfang. Ikke-kirurgisk behandling anvendes dersom det ikke foreligger pussansamling. Er det puss, må legen lage et lite snitt for å få tømt ut pusset og rengjort den lille sårhulen.

Selv rengjør du den betente fingeren med varmt vann tre til fire ganger om dagen inntil tilstanden er over. Eventuelt kan du bruke et desinfiserende middel som Hibiscrub eller Klorhexidin. I milde tilfeller kan du smøre på sårsalven Pyrisept, eller du kan bruke krystallfiolett 0,5 prosent i vandig løsning. Ved hissigere tilfeller må du ha tablettbehandling med penicillin.

Prognose

Tilstanden har en lei tendens til å komme tilbake, og hos noen blir den kronisk. Særlig gjelder det dersom du har et yrke der fingrene stadig er oppbløtte, og der det lett kan oppstå små rifter eller sår. Forsøk derfor å unngå oppbløting av fingrene med bruk av hansker og god håndhygiene. For noen kan det bli aktuelt å skifte arbeid.

Vil du vite mer?