Informasjon

Kronisk neglebetennelse

Kronisk neglebetennelse skyldes i mange tilfeller at det har oppstått en soppinfeksjon. Behandling av kronisk neglebetennelse kan ta lang tid.

Hva er en neglebetennelse?

En neglebetennelse, paronyki, er en infeksjon i bløtvevet rundt en fingernegl. Tilstanden forekommer i en akutt og en kronisk form.

Akutt negleinfeksjon er den vanligste håndinfeksjonen og utgjør cirka 35 prosent av alle infeksjoner i hånden. Tilstanden er vanligere blant kvinner enn blant menn (3:1), og den forekommer i alle aldre. Hos noen blir tilstanden kronisk.

Årsaker

Vanligvis skyldes tilstanden en mindre skade som ødelegger den fysiske barriæren mellom neglesengen og neglen. Mikroorganismer, bakterier eller sopp, trenger inn i den fuktige neglesengen, der de trives, formerer seg og det oppstår en infeksjon. Tilstanden kan oppstå som følge av bagatellmessige forhold som oppfliset neglebånd og aktiviteter som neglebiting, fingersuging, manikyrering eller kunstig negleerstatning.

Personer som i sitt yrke må ha hendene i langvarig kontakt med vann, er særlig utsatte for å få negleinfeksjoner. Eksempler på slike yrker er renholder, fisker, oppvasker, blomsterhandler, bartender, baker, husmor, svømmer (sport). Tilstanden forekommer også oftere blant personer som har diabetes, lider av overvekt, svetter mye, har immunsvikt.

En kronisk betennelse skyldes i mange tilfeller at det har oppstått en soppinfeksjon. Betydningen av en slik soppinfeksjon er imidlertid omstridt. Tilstanden forekommer oftest blant personer som hyppig er utsatt for fuktighet eller som har langvarig eller gjentatt kontakt med irriterende stoffer som milde syrer, milde baser eller andre kjemikalier.

Diagnosen

Ofte har det vært en forutgående akutt neglebetennelse med smerte, ømhet, hevelse i en av sidefoldene til neglen. Tilstanden defineres som kronisk når den har vedvart over seks uker. Betennelse, smerte, hevelse kan opptre episodisk, ofte etter at man har vært utsatt for vann eller fuktige omgivelser.

Ved undersøkelse er det angrepne området rødt og hovent, og neglefolden er øm. Negleplaten blir over tid fortykket og misfarget og får markerte tverrgående "rygger". Neglefoldene, neglekantene, kan bli stående åpne og utgjøre en inngangsport for ulike mikroorganismer.

Behandling

Målet med behandlingen er å få fjernet mikroorganismene og dermed helbredet betennelsen. I tillegg er det viktig å treffe tiltak for å unngå nye infeksjoner.

Det må settes i verk tiltak slik at du unngår å bli utsatt for fuktighet eller hudirriterende stoffer. Å holde det angrepne området tørt er en forutsetning for tilheling. Ikke vær kirurg selv! Overlat det til fagfolkene.

Milde tilfeller behandles med rengjøring med varmt vann og bruk av antiseptiske midler som Klorhexidin. Ved mer plagsomme tilstander vil legen foreskrive lokalbehandling med kortisonsalve, eventuelt et middel mot soppinfeksjon.

I uttalte tilfeller er det aktuelt å foreta en liten operasjon. Alt betent vev samt en del av neglen fjernes. Sårflatene dekkes med gaze som skiftes hver andre til tredje dag. Etter to til tre uker kan bandasjen fjernes fordi sårflaten er tilhelet. Neglen bedres over de neste seks til ni månedene, men det kan noen ganger ta opptil et år.

Prognose

En kronisk neglebetennelse må behandles korrekt for at du skal slippe mye fremtidige plager. Det er viktig at du unngår stadig oppbløting av fingrene. For noen kan det bli aktuelt å skifte arbeid.

Kronisk neglebetennelse blir langsomt bedre på behandling. Det kan ta mange uker til flere måneder før tilstanden går tilbake. I milde til moderate tilfeller trengs ofte henimot ti ukers behandling. I gjenstridige tilfeller kan fjerning av den tverrgående neglefolden og selve neglen, føre til dramatisk bedring.

Vil du vite mer?