Informasjon

Neglesopp

Neglesopp er en kronisk og hyppig forekommende tilstand som sjelden gir alvorlige symptomer. Forekomsten er økt ved høyere alder, hos idrettsfolk, hos personer som bruker tett fottøy, og hos immunsvekkede pasienter.

Hva er neglesopp?

Neglesopp (onykomykose, tinea unguium) er soppinfeksjon under neglene. Det er først og fremst i tåneglene dette skjer, men i noen tilfeller kan også fingerneglene angripes.

Neglesopp forekommer hos cirka ti prosent. Forekomsten øker med økende alder, og den er høyere hos idrettsfolk, hos personer som bruker tette fottøy og stadig er fuktige på føttene, hos personer med diabetes og hos immunsvekkede pasienter.

Neste side