Informasjon

Neglesopp

Diagnostikk

Neglesopp
Neglesopp

Diagnosen stilles oftest på grunn av det typiske utseendet, men den kan forveksles med andre neglelidelser. Negleforandringer utløst av psoriasis, eksem med neglerotbetennelse eller forstyrrelser i negleveksten, kan til forveksling likne soppinfeksjoner. Dersom det overveies å behandle neglesoppen, anbefales i de fleste tilfeller å ta prøve fra undersiden av neglen for å få konstatert ved mikroskopi eller dyrkning at det faktisk foreligger soppinfeksjon. Det finnes også muligheter for å påvise soppen ved moderne genteknologi (PCR), men dette er mer kostbart og ikke tilgjengelig over alt. Dersom du har brukt et soppmiddel, må det gå cirka fire uker før legen kan ta negleprøve for dyrkning av sopp.

Forrige side Neste side