Informasjon

Neglesopp

Prognose

Etter vellykket behandling av neglesopp er det risiko for tilbakefall og ny infeksjon. Etter behandling med Lamisil regner en at cirka fire av fem som får behandling, blir kvitt plagen, men etter tre år har cirka 20 prosent fått tilbakefall. 

Dersom man velger å ikke behandle, er det sannsynlig at plagene vedvarer lenge. Det foreligger ikke noen sikre tall på hvor mange som blir bra uten behandling, men erfaring tilsier at det er sjelden.

Forrige side Neste side