Informasjon

Retronyki

Gjentatt trykk eller skade mot neglen i dens lengderetning kan føre til innvekst av negleplaten i neglefolden. Når slik innvekst skjer ved neglens basis kalles tilstanden retronyki.

Hva er retronyki

Retronyki er når negleplaten vokser inn i neglefolden ved basis av neglen (proksimalt). Problemet rammer oftest stortåneglen og antas å forekomme relativt hyppig, uten at vi har sikre tall på forekomst.

Årsaker

Tilstanden skyldes en forstyrrelse i neglens vekst. Dette skjer som regel som følge av en skade eller gjentatte "mikrotraumer" —mindre belastninger, mot neglens lengderetning, eksempelvis ved jogging. Trykk og belastning i neglefolden ved basis av neglen, kan føre til at det dannes en ny negleplate under en ufullstendig løsnet negl. Dette vil kunne forverre problemet med økt trykk og irritasjon i neglefolden.

Man tror at noen typer av skjevstilling i stortåen kan medføre økt risiko for å få slike neglplager. Å bruke for små sko eller høyhælte sko antas også å kunne øke risikoen.

Diagnosen

Diagnosen stilles ved en typisk sykehistorie med utløsende faktorer og funn av betent, rød og øm, neglefold ved basis av neglen. Neglen får hos noen gul eller hvit misfarging og sent i forløpet løsner neglen. Hos noen mangler neglebåndet på den rammede neglen.

Det hender at det oppstår en infeksjon i området, da ses gjerne pussdannelse. 

Behandling

Behandlingen består hovedsakelig av å unngå videre skade eller trykk mot neglen. Dette kan oppnås ved å bruke sko som ikke presser mot neglen samt holde neglen kort for å redusere trykk i lengderetningen. Unngå å klippe neglen for kort da det kan føre til plager med inngrodd negl langs siden av negleplaten. 

Ved tydelige tegn til bakteriell infeksjon kan antibiotikabehandling være aktuelt. 

I svært plagsomme tilfeller der ingen andre tiltak har hjulpet, kan fjerning av neglen forsøkes.

Prognosen

Det er vanlig at tilstanden blir helt bra ved fjerning av utløsende faktorer. Tilbakefall er også vanlig.

Vil du vite mer?