Informasjon

Granuloma annulare

Granuloma annulare er en godartet hudsykdom som typisk består av papler gruppert i en rund form (annulært). Vanligvis er tilstanden symptomfri.

Hopp til innhold

Hva er granuloma annulare?

Papler er hudforandringer som er lett hevet over hudens overflate. Ved granuloma annulare er disse paplene samlet i et ringmønster. Med tiden vil ofte denne ringen av papler vokse i diameter. Utseende på utslettet varierer fra hudfarget til rødt. Årsaken er ukjent, men sykdommen er vanligvis selvbegrensende. Tross sitt kanskje dramatiske utseende, er dette vanligvis en symptomfri tilstand, eventuelt kan den gi en lett kløe. Utslettet kan komme hvor som helst på kroppen, men er uvanlig i ansiktet og foreligger hyppigst på ryggsiden av hender og føtter.

Det skilles mellom fire hovedtyper av granuloma annulare. Hyppigst er lokalisert (avgrenset) sykdom. Sjeldnere er utbredte forandringer (disseminert), knuter i underhuden (subkutant) eller en svært sjelden variant med sårdannelse (perforerende).

Utbredt granuloma annulare

Selv den hyppige varianten av granuloma annulare er forholdsvis sjelden. Mennesker i alle aldre kan rammes. De fleste tilfeller av lokalisert granuloma annulare diagnostiseres hos pasienter under 30 år. Kvinner rammes dobbelt så hyppig som menn. Ca. 15% av alle pasienter med granuloma annulare har mer enn 10 områder med utslett (disseminert type). Disse pasientene er vanligvis barn under 10 år eller voksne eldre enn 40 år. I noen tilfeller virker det som det er enn viss grad av arvelighet knyttet til sykdommen: granuloma annulare er beskrevet hos tvillinger, søsken og i etterfølgende generasjoner. Det virker som det er en årstidsvariasjon av sykdommen, med flest tilfeller på våren og høsten.

Årsaker

Årsaken til granuloma annulare er ukjent, men hudsykdommen er rapportert å kunne oppstå etter skader, kreftsykdom, virusinfeksjoner, insektbitt og tuberkuløse hudtester. Forskerne mener det kan foreligge en forsinket type overømfindtlighetsreaksjon, uten at det er bevist. Det er antydet en sammenheng også med type-2 diabetes, men dette er usikkert.

Symptomer

Det er som sagt fire hovedvarianter av granuloma annulare:

  • Lokalisert
  • Disseminert
  • Subkutan
  • Perforerende

Varighet

Varigheten av utslettet varierer. Hos mer enn halvparten av pasientene går utslettet tilbake av seg selv innenfor en periode på to måneder til to år. Tilfeller med disseminert granuloma annulare kan imidlertid vare tre til fire år eller så lenge som ti år - ja, endog i flere tiår. Utslettet kan også komme tilbake etter at du har vært kvitt det en tid, og 40% av barna har tilbakevendende utslett.

Lokalisert granuloma annulare

Lokalisert granuloma annulare. Fra American Family Physician.
Lokalisert granuloma annulare. Fra American Family Physician.

Den lokaliserte formen av granuloma annulare utgjør 75% av tilfellene. Lokalisert granuloma annulare starter som en ring med små, faste, hudfargede eller røde papler. Ettersom tilstanden utvikler seg, kan den sentrale delen "normalisere" seg og ringen av papler øker langsomt fra 0,5 til 5,0 cm i diameter. De enkelte utslett kan være isolerte, eller de kan flyte sammen til flak (plakk). De finnes vanligvis på ryggsiden av hender og føtter. Mer enn 50% av disse pasientene vil ha spontan tilbakegang av utslettet innen to år.

Disseminert eller generalisert granuloma annulare

Denne formen for granuloma annulare likner på den lokale varianten, men er mer utbredd og består av 10 eller flere områder med utslett. Paplene kan smelte sammen og forme ringformede utslett over hele kroppen, men utsletter rammer nesten aldri ansiktet. Denne varianten av sykdommen varer ofte lengre enn den lokaliserte formen, og det er ikke uvanlig at tilstanden vedvarer i tre-fire år eller lengre.

Subkutant granuloma annulare

Subkutant granuloma annulare diagnostiseres primært hos barn i alderen to til fire år. Utslettet er uten ubehag og består i raskt voksende underhuds- (subkutane) knuter på armer og ben, hender, i hodebunnen, på rumpeballene, på forsiden av leggene og rundt øynene. Utslettet kan være enkeltstående elementer, eller det kan være mange på samme sted. Dette utslettet kan gå spontant tilbake eller det kan komme tilbake etter fjerning. Det er ingen rapporter om at tilstanden kan gå over i generell sykdom.

Perforerende granuloma annulare

Dette er den mest sjeldne formen for granuloma annulare. Den forekommer oftest hos barn og unge voksne, og er vanligere blant kvinner. Sykdommen kan forekomme både i en lokalisert og generalisert form. Den lokaliserte formen finnes på armene og i bekkenområdet, mens den generaliserte formen, som er vanligere, finnes både på kroppen, armer og ben. Utslettene er 1-4 mm papler med en sentral rur eller skall. 25% av pasientene rapporterer om kløe og 25% rapporterer om smerte, hovedsakelig fra lokaliserte lesjoner i håndflatene eller i fotsålene.

Diagnostikk

Diagnosen stilles som regel ut fra sykehistorien og det typiske utseendet. Imidlertid krever det vanligvis at en hudlege bekrefter diagnosen. Ved usikkerhet om diagnosen kan legen ta en vevsprøve (biopsi) som senere mikroskoperes og man finner et typisk mikroskopisk utseende.

Behandling

Dette er en hudsykdom som forsvinner av seg selv. Ulempen er at det kan ta tid - opptil flere år.

Det finnes lite forskning på effekten av behandling av granuloma annulare. Det meste av litteraturen om granuloma annulare er begrenset til individuelle pasienthistorier og god forskning er nesten fraværende.

Fordi lokalisert granuloma annulare er selvbegrensende og uten symptomer (bortsett fra utslettet) er behandling oftest unødvendig. Mange pasienter vil likevel være plaget av at utslettet skjemmer utseendet, og søker behandling. Det finnes en lang rekke medikamenter som har vært forsøkt, og som kan ha virkning. Problemet er imidlertid at dette er medikamenter som kan gi tildels alvorlige bivirkninger og/eller arrforandringer. Rådet fra ekspertene er at du bør akseptere lidelsen som ufarlig, og at den før eller senere vil forsvinne helt uten å etterlate arr. En eventuell medikamentell behandling kan omforme den godartede sykdommen til en mer plagsom sykdom.

Prognose

Det er vanskelig å si hvor raskt utslettet forsvinner, men før eller senere skjer det. Bare i ytterst få tilfeller kan sykdommen vedvare lengre enn 10 år. Prognosen for sykdommen er derfor god.

Vil du vite mer?