Informasjon

Granuloma annulare

Granuloma annulare er en godartet hudsykdom som typisk består av papler gruppert i en rund form (annulært). Vanligvis er tilstanden symptomfri.

Hva er granuloma annulare?

Papler er hudforandringer som er lett hevet over hudens overflate. Ved granuloma annulare er disse paplene samlet i et ringmønster. Med tiden vil ofte denne ringen av papler vokse i diameter. Utseende på utslettet varierer fra hudfarget til rødt. Årsaken er ukjent, men sykdommen er vanligvis selvbegrensende. Tross sitt kanskje dramatiske utseende, er dette vanligvis en symptomfri tilstand, eventuelt kan den gi en lett kløe. Utslettet kan komme hvor som helst på kroppen, men er uvanlig i ansiktet og foreligger hyppigst på ryggsiden av hender og føtter.

Det skilles mellom fire hovedtyper av granuloma annulare. Hyppigst er lokalisert (avgrenset) sykdom. Sjeldnere er utbredte forandringer (disseminert), knuter i underhuden (subkutant) eller en svært sjelden variant med sårdannelse (perforerende).

Utbredt granuloma annulare

Selv den hyppige varianten av granuloma annulare er forholdsvis sjelden. Mennesker i alle aldre kan rammes. De fleste tilfeller av lokalisert granuloma annulare diagnostiseres hos pasienter under 30 år. Kvinner rammes dobbelt så hyppig som menn. Cirka 15 prosent av alle pasienter med granuloma annulare har mer enn 10 områder med utslett (disseminert type). Disse pasientene er vanligvis barn under 10 år eller voksne eldre enn 40 år. I noen tilfeller virker det som det er enn viss grad av arvelighet knyttet til sykdommen: granuloma annulare er beskrevet hos tvillinger, søsken og i etterfølgende generasjoner. Det virker som det er en årstidsvariasjon av sykdommen, med flest tilfeller på våren og høsten.

Neste side