Informasjon

Basalcellekreft

Basalcellekreft har typisk symptomer som sår som ikke vil gro, hvit eller rosalignende kul i huden som kan utvikle seg til sår, og røde og skjellende hudforandringer.

Hva er basalcellekreft?

Basaliom
Basaliom

Basalcellekreft er en ondartet, men langsomtvoksende svulst i huden. Den sprer seg ikke med blod eller lymfe til andre organer og har således en utmerket prognose.

Forekomsten har økt i mange år, og i Sverige registreres rundt 50 000 tilfeller årlig. Vanligst ser man denne kreftformen på soleksponert hud i ansiktet, på ørene og i nakken.

Svulsten presenterer seg forskjellig. Som regel starter den som en liten kul eller hevelse som vokser langsomt. I noen tilfeller dannes et sår, og typisk er det at såret ikke gror som normalt. Svulsten kan også vise seg som en kul med glatt overflate, noen ganger perleaktig, skinnende overflate. Nedenfor er det satt opp noen typiske tegn man kan se i huden:

  • Sår som ikke vil gro
  • Hvit til rosalignende kul i huden, som etter hvert kan utvikle seg til sår
  • Hudforandringer som er røde og skjellende og som kan misoppfattes som eksemflekker
Animasjon av hudkreft

Årsaker til basalcellekreft

Hovedårsaken er solstråler som har skadet huden gjennom et langt liv. Risikoen for å utvikle denne kreftformen øker med alderen og graden av soleksponering, både ute og i solarium. Studier har vist at solarium øker risikoen for basalcellekreft med opptil 50 prosent. Andre risikofaktorer er:

  • Lys hud som lett blir solbrent
  • Behandling som demper immunsystemet (kroppens forsvarssystem mot betennelser). Personer som har vært gjennom organtransplantasjon er spesielt utsatt
  • Tidligere strålebehandling 
  • Langvarig eksposisjon for kreftfremkallende stoffer som sot, tjære og hydrokarboner

Diagnostikk av basalcellekreft

Hudens utseende og sykehistorien vil gi legen mistanke om diagnosen. For å bekrefte mistanken vil legen ta en hudprøve eller, ved helt små overflatiske lesjoner, fjerne det i sin helhet. Hudprøven sendes inn til mikroskopisk undersøkelse som gir svar på hvilken type hudsvulst det dreier seg om.

Behandling av basalcellekreft

Behandling vil som regel være kirurgisk fjerning av svulsten. Såkalt fotodynamisk behandling brukes ved overfladiske og små svulster. Frysebehandling, laserbehandling, medikamenter eller strålebehandling er aktuelle alternativer. Valget vil avhenge av størrelse og type svulst, hvor på kroppen den sitter og hvilket vekstmønster den har. Typer av basalcellekreft som har økt sannsynlighet for å komme tilbake, bør fjernes kirurgisk.

Dersom svulsten er liten og godt avgrenset, kan allmennlegen fjerne den kirurgisk. Ved større eller uskarpt avgrensede svulster blir du sendt videre til hudlege eller kirurg. Ved operasjoner i ansiktet eller ved større svulster, vil det ofte være nødvendig med kompetanse innen plastisk kirurgi for å sikre et godt resultat. Behandlingsresultatene er gode ved alle behandlingsformene.

Fotodynamisk behandling innebærer at det smøres på en krem eller en gel som trekker inn i svulsten. Når den deretter bestråles med et spesielt rødt lys, fører det til en kjemisk reaksjon som ødelegger cellene. Behandlingen er effektiv og etterlater seg vanligvis ikke arr.

Prognose ved basalcellekreft

Dette er en kreftform med gode utsikter. I praksis vokser basalcellekreft lokalt i huden og spres ikke til lymfekjertler eller andre organer. Helbredelsen er nær 100 prosent for dem som ikke kommer svært sent til behandling. Basalcellekreft oppstår i solskadet hud, og det er derfor ikke uvanlig at det kan komme nye svulster senere. Noen får også tilbakefall av den gamle svulsten. En studie fant at 40 prosent hadde fått ny basalcellekreft etter fem år. Resultatene ved fornyet behandling er også svært gode.

Vil du vite mer?