Informasjon

Mollusker

Mollusker er små kuppelformede blemmer i huden forårsaket av en virusinfeksjon i hudens ytterste lag. Smitte skjer ved hudkontakt.

Hva er mollusker?

Mollusker er utslett med små, hudfargede, glatte, kuppelformede blemmer, ofte med en sentral nedsenkning (navle). Oftest inneholder de en osteaktig masse. Mollusker finnes hyppigst hos barn i alderen to til fem år, og blemmene er oftest lokalisert på armer eller ben, eventuelt på overkroppen eller i ansiktet. Utslettet har karakteristisk utseende, og diagnosen er nesten alltid enkel å stille. Mollusker kan også finnes hos voksne. 

Årsaken til mollusker

Årsaken til mollusker er virusinfeksjon med et såkalt Poxvirus. Smitte skjer ved hud-til-hud kontakt. Mollusker kan spre seg fra et hudområde til et annet ved at en klør på utslettet og deretter overføre viruset til et annet hudområde. Smittefaren er liten ved normal kontakt. Voksne kan smittes seksuelt. Nedsatt immunforsvar gir økt risiko for å bli smittet. 

Behandling av mollusker

Hos de aller fleste anbefales ingen behandling fordi tilstanden går over av seg selv. Dersom det samtidig finnes kløende eksem, kan dette behandles med hydrokortison krem.

Mollusker kan fjernes kirurgisk, men dette er forbundet med ubehag. Dette skjer enten ved å pirke ut innholdet med en sprøytespiss, eller ved å skrape dem bort med en skarp skje. Huden blir da ofte lokalbedøvd først. Molluskene kan også frysebehandles eller eventuelt påsmøres kjemiske midler.

Prognose ved mollusker

Det tar vanligvis to til seks uker fra man blir smittet til molluskene dukker opp. De fleste mollusker forsvinner av seg selv i løpet av seks til ni måneder, men de kan vedvare mye lenger, opptil ett til to år. Mollusker er en helt ufarlig hudsykdom.

Barnehage/dagmamma

Faren for smitte mellom barna er bagatellmessig, og det er derfor ingen begrensninger for å gå i skole, barnehage eller til dagmamma.

Vil du vite mer?

  • Molluscum contagiosum - for helsepersonell