Informasjon

Årsaker til psoriasis

Årsaken til psoriasis er ikke helt klarlagt, men det forskes mye på dette. De fleste eksperter tror at årsaken er et samspill mellom arvelige faktorer og endringer i immunforsvaret.

Hva skjer i huden ved psoriasis?

Hudforandringene ved psoriasis skyldes at en bestemt type hudceller, kalt keratinocytter, vokser altfor raskt. Keratinocyttene befinner seg i det ytterste hudlaget der de produserer keratin, som er et protein som blant annet er ansvarlig for å gjøre hud og negler sterke. Hos friske personer lever keratinocyttene i cirka en måned. I løpet av denne tiden modnes de langsomt, de flytter seg kontrollert ut mot hudoverflaten, der de tilslutt dør og faller av huden.

Psoriasis plakk

Ved psoriasis foregår en betennelse i huden som fører til at keratinocyttene vokser mye raskere enn normalt. Nye celler dannes i høyt tempo, og levetiden er bare noen få dager. Resultatet blir ufullstendig modning av cellene, og når de dør, legger de seg i klumper og tykke lag utenpå huden. Dette danner de karakteristiske skjellene som vi finner i psoriasisutslettet.

Årsaker

Årsaken til betennelsen i huden, og den derav følgende overdrevne veksten av keratinocytter, er ikke fullstendig klarlagt. Det drives mye forskning, og de fleste ekspertene antar idag at det er et samspill mellom arvelige forhold (genetikk) og endringer i immunforsvaret.

Arv spiller en sentral rolle. I hele befolkningen har bare to prosent psoriasis, men cirka 35 prosent av psoriasispasientene har nære slektninger med sykdommen. Dersom en av foreldrene har psoriasis, har barnet litt økt risiko, men dersom begge foreldrene har tilstanden, er sjansen betydelig økt. De fleste ekspertene mener at det er en kombinasjon av mindre feil i flere ulike gener som disponerer for å få psoriasis.

Autoimmun sykdom

Psoriasis er en autoimmun betennelsessykdom. T-celler i immunsystemet flyter rundt i kroppen og forsvarer oss mot fremmede substanser som virus og bakterier. Ved psoriasis angriper T-cellene feilaktig hudceller. De overaktive T-cellene øker produksjonen av friske hudceller, men også produksjonen av flere T-celler og nøytrofile hvite blodceller. T-cellene og de nøytrofile cellene skaper betennelse i huden. Den økte produksjonen av hudceller gjør at cellene beveger seg altfor raskt ut til hudens overflate - i løpet av dager i stedet for uker. Hudcellene dør og bygger opp tykke, skjellende plakk på hudens overflate. Hvorfor T-cellene ikke fungerer normalt, er ikke helt klarlagt. Forskerne tror at både genetiske og miljømessige faktorer spiller en rolle.

Utløsende faktorer

Pasienter med psoriasis kan oppleve at sykdommen tilsynelatende starter på grunn av ytre hendelser, som for eksempel i forbindelse med fysiske eller psykiske påkjenninger. Hos pasienter med anlegg for psoriasis er det ofte slike hendelser som utløser tilstanden, og som senere kan føre til nye oppblomstringer. Vi regner ikke dette som årsaken, men kun en utløsende faktor som gjør at tilstanden bryter ut akkurat da.

Infeksjoner som for eksempel halsbetennelse med streptokokker, kan også føre til utbrudd av sykdom. Noen merker at kulde forverrer, og mange har merket at sol og varme lindrer sykdommen.

Det finnes også noen medikamenter som kan forverre eller utløse psoriasis. Dette gjelder blant annet en type hjertemedisiner som kalles betablokkere. Det gjelder også litium, som brukes i behandlingen av bipolare lidelser, og klorokin som brukes mot malaria. Dersom du skal begynne med en ny medisin, bør du alltid fortelle legen din at du har psoriasis.

Vil du vite mer?

Quiz

  • Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om psoriasis!