Informasjon, tilstand

Psoriasis, en oversikt

Temaside om Korona

Prognose ved psoriasis

Psoriasis er en kronisk sykdom. Selv om du kan ha lange sykdomsfrie perioder, blir du aldri kvitt risikoen for nye utbrudd. Tidlig diagnose og tidlig behandling bedrer langtidsutsiktene.

Egenbehandling som å unngå stress og sørge for god livskvalitet har gunstig effekt på sykdommen. Sydenopphold med mye sol og saltvannsbading hjelper ofte. Man må bruke en god del tid på å holde sykdommen i sjakk, men dette betaler seg i form av bedre funksjon, velvære og kvalitet i hverdagen.

Ved alvorlige tilfeller kan psoriasis være svært plagsomt og kan medføre hyppige sykehusinnleggelser og bivirkninger av intens medisinering. I slike tilfeller kan det være behov for støtte både fra nærstående personer og profesjonelt hold. Det finnes også økonomiske støtteordninger.

I nyere tid er man blitt oppmerksom på at psoriasis øker risikoen for hjerte- og karsykdom. En dansk studie viste at risikoen var omtrent 20 prosent økt hos pasienter over 65 år med mild psoriasis. Et sunt kosthold, regelmessig mosjon og redusert vekt hos overvektige nedsetter risikoen for hjerte- og karkomplikasjoner, og er sannsynligvis også positivt for hudlidelsen.

Kontakt med støttegrupper for psoriasispasienter vil kunne gi psykisk hjelp og dessuten bidra til økt kunnskap og forståelse om sykdommen.

Forrige side Neste side